fagLIg INNsPILL følgende punkter for vellykket gjennomføring: • Praktikerutdanningen ledes og gjennomføres av Marte Meo-terapeuter/veiledere. • Deltakerne bør være fra samme avdeling slik at flest mulig tilegner seg den samme kompetansen. • Lederforankring og tilstrekkelige ressurser mens utdanningen pågår er viktig, slik at deltakerne kan ha hele kursdager uten å måtte gå på jobb først • Lederoppfølging og tilrettelegging før, under og etter er nødvendig. Lederdeltagelse anbefales. • Mellom samlingene er det viktig at deltakerne får konkrete oppgaver som å filme, prøve ut tiltak og lage tiltaksplaner Lenke til hovedartikkel i tidsskriftet Demens og Alderspsykiatri, nr.32012:http://www.aldringoghelse.n/?PageID=4243&Item ID=3514 VELFERDSTEKNOLOGI temahefte-30