VELFERDSTEKNOLOGI 32 aktIVIserINg Det er tidlig formiddag på Vågedalen sykehjem like utenfor Stavanger. På dagsenteret i første etasje spiller beboerne og dagbrukerne quiz. I tredje etasje, på langtidsposten, er dagen minst like travel. Selv om noen dupper av i stolen i stua, er de aller fleste våknere enn noen gang. Her har sykehjemmet nemlig innført aktivitetsdosetten, som skal være det stikk motsatte av det velkjente begrepet medisin- dosetten. Følges opp Fysioterapeut Lone Koldby, den danske initiativ- takeren til aktivitetsdosetten, hadde lenge reagert på overforbruk av medisiner og sovende beboere. Så fikk hun ideen til den alternative dosetten. – Jeg brukte et navn som alle kjenner. Dosett er noe vi ansatte har et forpliktende forhold til. Syke- hjemsansatte sier ofte at de har det for travelt, men medisindosetten tar alle seg tid til. Ved å innføre aktivitetsdosetten, skal aktivitet bli like innarbeidet som medisinene, sier hun. Etter mange år på Øyane sykehjem i Stavanger ble Kolby motløs av å se at de beboerne som ikke deltok i fellesaktiviteter, satt på dagtid og sov. Hun ønsket å snu trenden, og fikk en idé om å forbedre hverdagen på sykehjemmene. En individuell plan med aktiviteter for hver enkelt beboer ble løsningen. Planen lages ut fra den enkelte beboers interesse og behov. Livskvalitet satt i system – Som fysioterapeut vet jeg hvor viktig det er med trening og aktivitet. Mange beboere har en passiv hverdag med altfor lite stimulering, og flere har savnet muligheter for tur og frisk luft. For meg er det viktig at også de svakeste beboerne har et innhold i dagen sin. Dette er rett og slett livskvalitet satt i system, forteller Kolby. Den direkte helseeffekten er tydelig hos dem som får mer aktivitet og trening i hverdagen, mener hun. Samtidig handler det om så veldig mye mer: Beboernes engasjement, uttrykket i øynene når de gjør noe de liker, og ønsket om å flere opplevelser. – Jeg pleier å si at vi må starte rolig med to aktiviteter i uka. Ofte ser vi at beboerne ønsker når aktivitet blir medisin En beboer på et sykehjem trenger mer enn vafler og kaffe, tenkte fysioterapeut Lone Koldby i Stavanger. Nå har hun innført aktivitetsdosetten og gitt mange sykehjemsbeboere en bedre hverdag. Tekst: TONJE PEDERSEN Foto: JAN INGE HAGA tips til aktiviteter Lesing, håndarbeid, tegning og maling, gå tur, samtale- stund, trim, matlaging, baking, velvære, skjønnhets- pleie, snekkerarbeid, hagearbeid, musikkterapi, filmkveld, sang og musikk, spill, busstur, teater, konsert, andakt, spille et instrument og høre på radio. fellestriM: den faste morgentrimmen er nå en del av aktivitetstilbudet på Vågedalen sykehjem. 32 aktIVIserINg Det er tidlig formiddag på Vågedalen sykehjem like utenfor Stavanger. På dagsenteret i første etasje spiller beboerne og dagbrukerne quiz. I tredje etasje, på langtidsposten, er dagen minst like travel. Selv om noen dupper av i stolen i stua, er de aller fleste våknere enn noen gang. Her har sykehjemmet nemlig innført aktivitetsdosetten, som skal være det stikk motsatte av det velkjente begrepet medisin- dosetten. Følges opp Fysioterapeut Lone Koldby, den danske initiativ- takeren til aktivitetsdosetten, hadde lenge reagert på overforbruk av medisiner og sovende beboere. Så fikk hun ideen til den alternative dosetten. – Jeg brukte et navn som alle kjenner. Dosett er noe vi ansatte har et forpliktende forhold til. Syke- hjemsansatte sier ofte at de har det for travelt, men medisindosetten tar alle seg tid til. Ved å innføre aktivitetsdosetten, skal aktivitet bli like innarbeidet som medisinene, sier hun. Etter mange år på Øyane sykehjem i Stavanger ble Kolby motløs av å se at de beboerne som ikke deltok i fellesaktiviteter, satt på dagtid og sov. Hun ønsket å snu trenden, og fikk en idé om å forbedre hverdagen på sykehjemmene. En individuell plan med aktiviteter for hver enkelt beboer ble løsningen. Planen lages ut fra den enkelte beboers interesse og behov. Livskvalitet satt i system – Som fysioterapeut vet jeg hvor viktig det er med trening og aktivitet. Mange beboere har en passiv hverdag med altfor lite stimulering, og flere har savnet muligheter for tur og frisk luft. For meg er det viktig at også de svakeste beboerne har et innhold i dagen sin. Dette er rett og slett livskvalitet satt i system, forteller Kolby. Den direkte helseeffekten er tydelig hos dem som får mer aktivitet og trening i hverdagen, mener hun. Samtidig handler det om så veldig mye mer: Beboernes engasjement, uttrykket i øynene når de gjør noe de liker, og ønsket om å flere opplevelser. – Jeg pleier å si at vi må starte rolig med to aktiviteter i uka. Ofte ser vi at beboerne ønsker når aktivitet blir medisin En beboer på et sykehjem trenger mer enn vafler og kaffe, tenkte fysioterapeut Lone Koldby i Stavanger. Nå har hun innført aktivitetsdosetten og gitt mange sykehjemsbeboere en bedre hverdag. Tekst: TONJE PEDERSEN Foto: JAN INGE HAGA tips til aktiviteter Lesing, håndarbeid, tegning og maling, gå tur, samtale- stund, trim, matlaging, baking, velvære, skjønnhets- pleie, snekkerarbeid, hagearbeid, musikkterapi, filmkveld, sang og musikk, spill, busstur, teater, konsert, andakt, spille et instrument og høre på radio. fellestriM: den faste morgentrimmen er nå en del av aktivitetstilbudet på Vågedalen sykehjem. temahefte-30