aktIVIserINg oPPtrening: trim og trening er i fokus på Vågedalen sykehjem. Med god støtte fra kristiane tambo går Bjørn svindland flere ganger daglig. – For meg er det godt å se at jeg kan bidra med noe av det jeg kan overfor de som bor her. Det er mye morsommere å jobbe her etter at vi startet med aktivitetene. Jeg opplever at jeg får en mer personlig dialog med beboerne, sier Egelid. – Nå blir du fin, fortsetter hun til Martinsen. – Ja. Dette er deilig. Litt lenger nede i gangen har Bjørn Svindland dagens trim. Han har vondt i beina, men har fast rutine om å gå, både på gulvet og i trapper. – Nå trener jeg. Du kan tro at jeg blir svett av dette, ler han. Sertifisering Når en beboer starter med aktivitetsdosetten, skal de ansatte utføre en interessekartlegging. Dette skjer i dialog med beboerne ved hjelp av en sjekkliste. Den inneholder en rekke aktiviteter som kan beskrive hva beboerne trives med å gjøre. Her er alt fra lesestund til tur, trim, dans, musikk og matlaging. For å ta i bruk aktivitetsdosetten, må sykehjemsansatte gjennom et kurs med Lone Koldby. Dette er et dagskurs der Koldby går gjennom effekten aktiviteter gir, samt etterfølgende veiledning. Etter kurset får deltakerne et kursbevis med tittelen aktivitetsdoktor. Det er disse som har hovedansvaret for å fylle ut de individuelle aktivitetsplanene, i nært samarbeid med beboeren selv, primær-og sekundærkontakt og pårørende. Like viktig som medisiner Siden Vågedalen sykehjem tok i bruk aktivitetsdosetten i januar, har aktivitets- og frivillighetskoordinator Kristiane Tambo fått en mye mer givende jobb. – Vi hadde en mannlig beboer her som sov mye på dagtid. En dag hadde vi en polsk gruppe på besøk som sang og spilte polsk folkedans. Da begynte han plutselig å dirigere og danse. Dette viser hvordan de rette aktivitetene påvirker mennesker. Slike oppvelser gjør noe med oss som jobber her. Vi ser at aktiviteter er like viktig som medisiner, mener Tambo. Fra skepsis til entusiasme Mens sykehjemmet tidligere prioriterte aktiviteter for brukerne på dagsenteret, og bare hadde sporadiske aktivitetstilbud til beboerne ved sykehjemmet, har aktivitetene nå kommet inn i avdelingene og blitt en integrert del av hverdagen og de faste rutinene. Selv om flere var skeptiske i starten, er skepsisen nå snudd til entusiasme. – For min del gir jobben virkelig mening når jeg ser at beboerne blir bedre og lettere i humøret. Jeg er overbevist om at dette er veien å gå, fortsetter Tambo. På aktivitetsplanen til Kari Thorstvedt står både trening, fellestrim, neglestell og lesing. Hun går på dagsenteret noen ganger i uka, men trives også godt på avdelingen. – På fredagene kommer det kryssord i avisa. Det gleder jeg meg alltid til. Noen ganger løser jeg det sammen med noen andre, smiler hun. Arbeidsplassen mer attraktiv At aktivitet har blitt oversett på sykehjem er velkjent, mener Lone Koldby. Likevel er hun overrasket over hvor stor effekt det gir når aktiviteten settes i system. 34 temahefte-30