VELFERDSTEKNOLOGI 35 – Jeg har sett så altfor mye overforbruk av medisiner. En gang satt en mann og sov. Da jeg spurte om han var trøtt, svarte han at han kjedet seg. Derfor lukket han øynene. For meg er det uverdig å se på. Det skal ikke være sånn at brukerne bare får aktiviteter når den rette, engasjerte medarbeideren er på jobb. Alle må være med på dette, og alle beboerne skal følge planen, sier hun. For Tambo og de andre ansatte på Vågedalen er arbeidsplassen blitt mer attraktiv. Lone Koldby mener hun har funnet oppskriften. Aktiviteter er ikke noe nytt. Det nye er at aktivitetene settes i system og gjennomføres uke etter uke. – Vi kan velge hvordan vi ser på beboere på sykehjem. Er de bare noen gamle vi tørker rumpa på og gir medisiner? Svaret er nei. Dette er mennesker som trenger det samme som oss andre: Stimulering, trening, aktivitet og en innholdsrik hverdag, mener hun. aktivitetsdosetten • Aktivitetsdosetten er utviklet på Øyane syke- hjem i Stavanger i sam- arbeid med Stavanger kommune. • Metoden bygger på at aktiviteter kan virke på samme måte som medisin. Når aktiviteten gjøres systematisk uke etter uke, får det en helsebringende effekt. • Aktivitetsdosetten skrives av sertifiserte aktivitets- doktorer. Doktorene er helsepersonell som har vært på kurs i bruk av metoden. • Les mer på www.aktivitetsdosetten.no aktivitet stavanger • Siden 2009 har flere syke- hjem i Stavanger hatt kurs om aktivitets- dosetten. • Målet er at dette innføres i alle sykehjemmene i Stavanger. • Siden 2009 har initiativ- taker Lone Koldby hatt over 200 sykehjems- ansatte på kurs. • Aktivitetene utføres av helsepersonell, frivillige eller pårørende. • Det har vist seg at på- rørende trives med å utføre aktivitetene. Det gjør besøket mer givende for begge parter. • Det er utarbeidet en «Felleskatalog for aktivitetsdosetten» hvor det listes opp ideer til hvordan aktiviteter kan utføres. leker: spill, quiz og ulike gjetteleker er tips til hva ansatte kan gjøre sammen med beboere. slike aktiviteter gir gode opplevelser og skaper tettere bånd. kAlender: Aktivitets- dosetten er individuelt tilpasset, og aktivitetene føres inn i en kalender. slik er det lett for alle ansatte å gjennomføre aktivitetene. Mer VÅken: Ved hjelp av riktige aktiviteter får beboere ved sykehjem en mer innholdsrik dag, mener fysioterapeut lone koldby, som har utviklet aktivitetsdosetten. aktIVIserINg – Jeg har sett så altfor mye overforbruk av medisiner. En gang satt en mann og sov. Da jeg spurte om han var trøtt, svarte han at han kjedet seg. Derfor lukket han øynene. For meg er det uverdig å se på. Det skal ikke være sånn at brukerne bare får aktiviteter når den rette, engasjerte medarbeideren er på jobb. Alle må være med på dette, og alle beboerne skal følge planen, sier hun. For Tambo og de andre ansatte på Vågedalen er arbeidsplassen blitt mer attraktiv. Lone Koldby mener hun har funnet oppskriften. Aktiviteter er ikke noe nytt. Det nye er at aktivitetene settes i system og gjennomføres uke etter uke. – Vi kan velge hvordan vi ser på beboere på sykehjem. Er de bare noen gamle vi tørker rumpa på og gir medisiner? Svaret er nei. Dette er mennesker som trenger det samme som oss andre: Stimulering, trening, aktivitet og en innholdsrik hverdag, mener hun. aktivitetsdosetten • Aktivitetsdosetten er utviklet på Øyane syke- hjem i Stavanger i sam- arbeid med Stavanger kommune. • Metoden bygger på at aktiviteter kan virke på samme måte som medisin. Når aktiviteten gjøres systematisk uke etter uke, får det en helsebringende effekt. • Aktivitetsdosetten skrives av sertifiserte aktivitets- doktorer. Doktorene er helsepersonell som har vært på kurs i bruk av metoden. • Les mer på www.aktivitetsdosetten.no aktivitet stavanger • Siden 2009 har flere syke- hjem i Stavanger hatt kurs om aktivitets- dosetten. • Målet er at dette innføres i alle sykehjemmene i Stavanger. • Siden 2009 har initiativ- taker Lone Koldby hatt over 200 sykehjems- ansatte på kurs. • Aktivitetene utføres av helsepersonell, frivillige eller pårørende. • Det har vist seg at på- rørende trives med å utføre aktivitetene. Det gjør besøket mer givende for begge parter. • Det er utarbeidet en «Felleskatalog for aktivitetsdosetten» hvor det listes opp ideer til hvordan aktiviteter kan utføres. leker: spill, quiz og ulike gjetteleker er tips til hva ansatte kan gjøre sammen med beboere. slike aktiviteter gir gode opplevelser og skaper tettere bånd. kAlender: Aktivitets- dosetten er individuelt tilpasset, og aktivitetene føres inn i en kalender. slik er det lett for alle ansatte å gjennomføre aktivitetene. Mer VÅken: Ved hjelp av riktige aktiviteter får beboere ved sykehjem en mer innholdsrik dag, mener fysioterapeut lone koldby, som har utviklet aktivitetsdosetten. aktIVIserINg temahefte-30