Trafikkbetjenerfaget • Fagforbundet arbeider for at trafikkbetjenerfaget skal inngå som en del av videregående skole, på lik linje med for eksempel driftslederutdanningen. • Utdanningen skal være etter 2+2-modellen, som innebærer at studietida avsluttes med en lære- plass og fagbrev. • Fagarbeidere i trafikk- betjenerfaget skal kunne jobbe både i offentlig og privat sektor, og det for- utsettes at det tilbys læreplasser både i kom- munene og i private foretak. • En trafikkbetjent skal drive trafikk-og parkerings- veiledning, samt hånd- heving av parkerings- bestemmelsene. Betjenten skal også kunne løse trafikkutfordringer med hjemmel i aktuelt lovverk, regler og forskrifter. • Et viktig arbeidsområde er å redusere trafikkfarlig parkering og parkering som hindrer framkom- melighet. I utdanningen skal det også legges vekt på å gi innsikt i bransjens etiske regelverk, opp- læring i kontoradminis- trative oppgaver, gode norsk- og engelskkunn- skaper, og opplæring i håndtering av konflikt- situasjoner. • En trafikkbetjent skal kjenne til og kunne ivareta riktig HMS-arbeid og kunne utføre intern- kontroll og utøve både privatrettslig og offentlig- rettslig parkering. Trafikkbetjenerfaget • Fagforbundet arbeider for at trafikkbetjenerfaget skal inngå som en del av videregående skole, på lik linje med for eksempel driftslederutdanningen. • Utdanningen skal være etter 2+2-modellen, som innebærer at studietida avsluttes med en lære- plass og fagbrev. • Fagarbeidere i trafikk- betjenerfaget skal kunne jobbe både i offentlig og privat sektor, og det for- utsettes at det tilbys læreplasser både i kom- munene og i private foretak. • En trafikkbetjent skal drive trafikk-og parkerings- veiledning, samt hånd- heving av parkerings- bestemmelsene. Betjenten skal også kunne løse trafikkutfordringer med hjemmel i aktuelt lovverk, regler og forskrifter. • Et viktig arbeidsområde er å redusere trafikkfarlig parkering og parkering som hindrer framkom- melighet. I utdanningen skal det også legges vekt på å gi innsikt i bransjens etiske regelverk, opp- læring i kontoradminis- trative oppgaver, gode norsk- og engelskkunn- skaper, og opplæring i håndtering av konflikt- situasjoner. • En trafikkbetjent skal kjenne til og kunne ivareta riktig HMS-arbeid og kunne utføre intern- kontroll og utøve både privatrettslig og offentlig- rettslig parkering. PÅ HØY Tid: Fagforbundets anne grethe Henriksen mener det er på høy tid at det opprettes en egen fagutdanning for trafikkbetjenter. Her er hun sammen med trafikkbetjent stig Bratlie fra Hamar og espen Johansen (t.h.) som leder parkeringsdelen i Hamar kommune. – På høy tidmed fagutdanning En trafikkbetjent har ansvaret for at trafikken flyter i gatebildet og utøver makt som i verste fall kan koste deg flere tusenlapper. Likevel fins det ingen fagutdanning for gatas vaktmestere. – På høy tid å gjøre noe med dette, mener Anne Grethe Henriksen i Fagforbundet. Tekst og foto: Wenche Schjønberg 4 den digitale hverdagen temahefte-31