livslang læring 8 kINO Uten teknikere bak scenen vil selv den festligste komedie fort framstå som en mørk tragedie. Likevel eksisterer ikke et fagbrev. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Foto: WERNER JUVIK Får kompetansen bak scenen fram i lyset sCeneTekniker: – nå kom- mer vi inn i de rikes hus, sier Øystein Jevanord, scenetek- niker på Oslo nye Teater, idet han senker ned kulissene for Oliver-forestillingen. 8 kINO Uten teknikere bak scenen vil selv den festligste komedie fort framstå som en mørk tragedie. Likevel eksisterer ikke et fagbrev. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Foto: WERNER JUVIK Får kompetansen bak scenen fram i lyset sCeneTekniker: – nå kom- mer vi inn i de rikes hus, sier Øystein Jevanord, scenetek- niker på Oslo nye Teater, idet han senker ned kulissene for Oliver-forestillingen. temahefte-31