Trives: eksempel på resirkulert kompetanse: elin Westrum kunne ikke lenger jobbe som sykepleier, men mottaket i Tranamarka tar hun på strak arm. – Som for eksempel? – Hvordan sorteringa foregår, og hvor det blir av avfallet. Noen tror fremdeles at vi tømmer alt i samme dunge når vi kommer inn, men det stemmer jo ikke. Alt som kommer inn hit til Tranamarka, forsvinner ut igjen. Flis sender vi til Sverige, pappen til Peterson på Ranheim der den blir ny papp, plast går til Tyskland, restavfallet blir brent i Trondheim. Der blir også papiret finsortert og sendt videre til resirkulering. Tryggere Ved et annet bord sitter Jon Terje Austli. Han supplerer: – Vi kan mye mer om farlig avfall. Ta for eksempel isolerglass produsert mellom 1976 og 1982. Tetningslistene inneholder miljøgiften PCB, og må behandles som spesialavfall. Der fikk jeg meg en ahaopplevelse. PCB er kreftfremkallende, og får du det i deg, får du det aldri ut igjen. Vi kan også mye mer om merking og sortering, og om sikring av farlig last. Hovd og Tørring fyller på fra nabobordet: – Lysstoffrør inneholder også kreftfremkallende stoffer. Jo mer de forklarer, desto mer skinner den nyervervede kompetansen igjennom. De føler seg rett og slett tryggere i utførelsen av arbeidet. Lønna teller Det er ingen grunn til å stikke under stol at fagbrev slår ut på lønna: Det er en opplagt motivasjonsfaktor for å sette av kveld etter kveld. Også der er tilfredsheten langt høyere enn før. – Jeg tror nesten ikke vi har hatt diskusjon om lønna etter at alle fikk fagbrevet, røper Austli og Wikestad. Fagbrevet til sjefen, og at hun har opplevd arbeidshverdagen til sine ansatte på kroppen, har også bidratt til en annen fordel: Bilparken er skiftet ut. Stølan så hvor mye tyngre jobben var med gammelt utstyr, og regnet ut hva en utskifting ville koste. Konklusjonen var at det rett og slett lønte seg, både fordi driftsavtalene er langt gunstigere med nytt materiell, og fordi utslippene er halvert. Tallene ble lagt fram for politikerne, og akseptert. Nå følger fornyingen en oppsatt plan. Ingen laurbærhvil Ingen seire varer evig. Kravene til faglig oppdatering stanser aldri. Det siste året har tolv av medarbeiderne vært på kurs, konferanser og seminarer. Nyansatte blir automatisk sendt på nybegynnerkurs. Så er det kurs om gjenvinning, og seminarer om farlig avfall, ledelse og rammevilkår. Fire deltok på den årlige, landsomfattende avfallskonferansen. Alt foregår etter en plan. – Avfall Norge har en glimrende kurskatalog som vi bruker flittig, sier Stølan. Hver gang noen kommer tilbake, må de fortelle om hva de har lært og diskutert, og dele ut ris og ros. – Det bidrar til bevisstheten om at vi er eksperter på vårt fagområde, og gir oss yrkesstolthet, sier hun. En kule varmt Det er ikke nødvendigvis bare komfortabelt å satse på en stab med kompetente folk. Skal man ha glede av kompetansen, må man slippe den til. Det skjer på Steinkjer Renovasjon. Hver fjortende dag er det 16 temahefte-31