reNOvaTører møte, og folk er ikke redde for å ta ordet. De har utviklet et klima for det. – Da kan det gå en kule varmt. Vi er langt fra enige om alt, sier Stølan. – Tidligere var omdømme et sårt punkt. Alle mener noe om renovasjon, og nå har vi tatt tak i hvordan vi skal opparbeide oss og beholde et godt omdømme. Blant annet blir alle nye biler adoptert av en barnehage, og det er barnehagebarna som tegner illustrasjonene vi har på bilene. Derfor har Steinkjer Renovasjon en bamsebil, en blåklokkebil og en prinsessebil, forteller hun. Ansikt utad – Etter forslag på et av møtene våre har vi også valgt å kjøpe to annonsesider i SteinkjerAvisa med jevne mellomrom. Tanken bak er rett og slett at dårlig omdømme har mye med kunnskapsmangel å gjøre. På annonsesidene får to og to ansatte ansvar for hovedinnholdet. To og to ansatte blir også sendt ut i barnehagene. Når du skal forklare ungene om farlig avfall, må du selvsagt selv ha frisket opp kunnskapen din. Sånn bidrar omdømmearbeidet også til å vedlikeholde kompetansen, forklarer Ester Stølan. TiL Brenning: Jon Terje austli laster restavfall som skal til forbrenningsanlegget i Trondheim. < temahefte-31