livslang læring 22 – Jeg vil oppfordre flest mulig til å si ja til å sitte i prøvenemndene. Ved å gjøre en god jobb der, kan vi påvirke faget og yrkets utvikling, sier ledende renholder Inger Hanssen. Tekst og foto: JØRN WAD – vi kan påvirke fagets utvikling Mangesidig Fag: Mange blir både overrasket og ikke så lite imponert når det går opp for dem hvor mange- sidig renholdsyrket er. illustrasjonsfoto: Per Flakstad 22 – Jeg vil oppfordre flest mulig til å si ja til å sitte i prøvenemndene. Ved å gjøre en god jobb der, kan vi påvirke faget og yrkets utvikling, sier ledende renholder Inger Hanssen. Tekst og foto: JØRN WAD – vi kan påvirke fagets utvikling Mangesidig Fag: Mange blir både overrasket og ikke så lite imponert når det går opp for dem hvor mange- sidig renholdsyrket er. illustrasjonsfoto: Per Flakstad temahefte-31