livslang læring 23 reNHOLDsOperaTører Inger Hanssen jobber til daglig på Kragerø videregående skole, men av og til er hun på plass for å være en del av prøvenemnda for renholdsfaget i Telemark. Hun har tidligere vært opplæringsansvarlig i Fagforbundet Telemark. Viktig jobb – Jeg mener det er viktig at vi fagorganiserte er med på å drive yrket videre. Det er nemlig store variasjoner i den opplæringen som lærlingene får. Fagbrevet som renholdsoperatør er ikke mer enn 17 år gammelt, så det er ganske mange utfordringer fortsatt, sier Inger Hanssen. – Og dette slår ut på fagprøven? – Ja, dersom bedriftene og virksomhetene ikke har fulgt opp fagutdanningen skikkelig, vil dette gå ut over lærlingene. Det er også noen som ikke egner seg for dette yrket, eller som tar for lett på utdanningen. Det er ikke vanskelig å avgjøre hvem som skal stå og hvem som skal stryke. Noen diskusjoner har vi jo, men vanligvis er det tydelig hvem som ikke består prøven, forteller hun. Inger Hanssen syns det er positivt at prøvenemnda i Telemark har en blanding av medlemmer fra privat og offentlig sektor. – Vi får et godt innsyn i hvordan yrket utvikler seg i vårt fylke, men jeg mener at vi burde hatt regionale prøvenemnder i stedet for fylkesvise. Da ville vi fått en enda bedre oversikt over hvor store forskjeller det er i opplæringen, sier hun. Rekruttering – Jobben vi gjør i ei prøvenemnd betyr også mye for fagets fremtid. Når vi ser hvor vanskelig det er å rekruttere renholdere, blir dette ekstra viktig. For elevene som går innledende linje – byggfag – på videregående skole, er det ikke mange sekundene som brukes på å forberede dem på en mulig karriere i renholdsbransjen. Derfor har vi ofte mange voksne kandidater som vil ta fagbrev. Ifølge Hanssen starter mange i renholdsyrket som ekstrahjelp, noen har droppet ut av skolen og ønsker egen inntekt. – Det er ikke få eksempler på at folk både blir overrasket og ikke så lite imponert når det går opp for dem hvilket mangesidig yrke dette er. Når de vil gå videre og ta fagbrev, er det viktig at vi møter dem med et godt tilbud og solide fagfolk som kan veilede både dem og bedriftene. Hun håper de på den måten kan få økt yrkets anseelse, og flere får øynene opp for hvilket spennende yrke det er. Hun trekker også fram at det er et hyggelig yrke der de kommer i kontakt med veldig mange mennesker, og der du ser både ungdommer og voksne på en måte som du kanskje ikke gjør ellers. Fagbrev gir trygghet – Jeg husker 100litersspannene med rengjøringskjemikalier som ble levert på døra der vi jobbet, og som vi håndterte som best vi kunne, uten beskyttelsesmasker eller noe annet, mimrer Hanssen. Fortsatt hører hun historier om renholdere som stadig får utdelt klorin og salmiakk, og vasker som tidligere. Det får engasjementet til å bruse. – Med et fagbrev i ryggen har du dokumentert kunnskapen din, og det er lettere å slå i bordet og kreve trygge arbeidsforhold. Det gjør arbeidet bedre for de ansatte, men også bedre for dem som er avhengig av å få jobben gjort. – Et fagbrev er viktig for oss i renholdsbransjen, men ordningen blir ikke bedre enn det vi gjør den til selv, understreker Inger Hanssen. prøvenemnder • Det finnes en eller flere prøvenemnder for de ulike lærefagene i alle fylker. Medlemmene i nemndene blir foreslått av arbeids- giver-og arbeidstaker- organisasjonene. • Hver nemnd består av en leder og minst to med- lemmer. Det er som regel to fra nemnda til stede ved fagprøver og kompetanseprøver. • Prøvenemnda skal ha kontakt med lærestedene før planlegging av fag- prøver, og kan be lære- bedriftene om forslag til oppgaver som kandidaten skal gjennom. Prøve- nemndene velger om hele eller deler av forslaget som skal være med i prøven. • Det er yrkesopplærings- nemnda i fylket som ut- nevner medlemmene i prøvenemndene. Yrkes- opplæringsnemnda finnes i hvert fylke og skal fremme synspunkter og behov fra arbeidslivet og bidra til å heve kvaliteten i hele fag- og yrkesopplæringen. sTOLT: – Jeg er stolt av fagbrevet mitt, og det tror jeg de fleste er. det er viktig at vi fagorganiserte gjør en jobb i prøvenemndene, mener inger Hanssen i kragerø. reNHOLDsOperaTører Inger Hanssen jobber til daglig på Kragerø videregående skole, men av og til er hun på plass for å være en del av prøvenemnda for renholdsfaget i Telemark. Hun har tidligere vært opplæringsansvarlig i Fagforbundet Telemark. Viktig jobb – Jeg mener det er viktig at vi fagorganiserte er med på å drive yrket videre. Det er nemlig store variasjoner i den opplæringen som lærlingene får. Fagbrevet som renholdsoperatør er ikke mer enn 17 år gammelt, så det er ganske mange utfordringer fortsatt, sier Inger Hanssen. – Og dette slår ut på fagprøven? – Ja, dersom bedriftene og virksomhetene ikke har fulgt opp fagutdanningen skikkelig, vil dette gå ut over lærlingene. Det er også noen som ikke egner seg for dette yrket, eller som tar for lett på utdanningen. Det er ikke vanskelig å avgjøre hvem som skal stå og hvem som skal stryke. Noen diskusjoner har vi jo, men vanligvis er det tydelig hvem som ikke består prøven, forteller hun. Inger Hanssen syns det er positivt at prøvenemnda i Telemark har en blanding av medlemmer fra privat og offentlig sektor. – Vi får et godt innsyn i hvordan yrket utvikler seg i vårt fylke, men jeg mener at vi burde hatt regionale prøvenemnder i stedet for fylkesvise. Da ville vi fått en enda bedre oversikt over hvor store forskjeller det er i opplæringen, sier hun. Rekruttering – Jobben vi gjør i ei prøvenemnd betyr også mye for fagets fremtid. Når vi ser hvor vanskelig det er å rekruttere renholdere, blir dette ekstra viktig. For elevene som går innledende linje – byggfag – på videregående skole, er det ikke mange sekundene som brukes på å forberede dem på en mulig karriere i renholdsbransjen. Derfor har vi ofte mange voksne kandidater som vil ta fagbrev. Ifølge Hanssen starter mange i renholdsyrket som ekstrahjelp, noen har droppet ut av skolen og ønsker egen inntekt. – Det er ikke få eksempler på at folk både blir overrasket og ikke så lite imponert når det går opp for dem hvilket mangesidig yrke dette er. Når de vil gå videre og ta fagbrev, er det viktig at vi møter dem med et godt tilbud og solide fagfolk som kan veilede både dem og bedriftene. Hun håper de på den måten kan få økt yrkets anseelse, og flere får øynene opp for hvilket spennende yrke det er. Hun trekker også fram at det er et hyggelig yrke der de kommer i kontakt med veldig mange mennesker, og der du ser både ungdommer og voksne på en måte som du kanskje ikke gjør ellers. Fagbrev gir trygghet – Jeg husker 100litersspannene med rengjøringskjemikalier som ble levert på døra der vi jobbet, og som vi håndterte som best vi kunne, uten beskyttelsesmasker eller noe annet, mimrer Hanssen. Fortsatt hører hun historier om renholdere som stadig får utdelt klorin og salmiakk, og vasker som tidligere. Det får engasjementet til å bruse. – Med et fagbrev i ryggen har du dokumentert kunnskapen din, og det er lettere å slå i bordet og kreve trygge arbeidsforhold. Det gjør arbeidet bedre for de ansatte, men også bedre for dem som er avhengig av å få jobben gjort. – Et fagbrev er viktig for oss i renholdsbransjen, men ordningen blir ikke bedre enn det vi gjør den til selv, understreker Inger Hanssen. prøvenemnder • Det finnes en eller flere prøvenemnder for de ulike lærefagene i alle fylker. Medlemmene i nemndene blir foreslått av arbeids- giver-og arbeidstaker- organisasjonene. • Hver nemnd består av en leder og minst to med- lemmer. Det er som regel to fra nemnda til stede ved fagprøver og kompetanseprøver. • Prøvenemnda skal ha kontakt med lærestedene før planlegging av fag- prøver, og kan be lære- bedriftene om forslag til oppgaver som kandidaten skal gjennom. Prøve- nemndene velger om hele eller deler av forslaget som skal være med i prøven. • Det er yrkesopplærings- nemnda i fylket som ut- nevner medlemmene i prøvenemndene. Yrkes- opplæringsnemnda finnes i hvert fylke og skal fremme synspunkter og behov fra arbeidslivet og bidra til å heve kvaliteten i hele fag- og yrkesopplæringen. sTOLT: – Jeg er stolt av fagbrevet mitt, og det tror jeg de fleste er. det er viktig at vi fagorganiserte gjør en jobb i prøvenemndene, mener inger Hanssen i kragerø. temahefte-31