Fire ganger i året har beredskapsstyrken samlinger på tvers, der det også er representanter fra ledelsen. Noe av det som skjer på slike samlinger, er rett og slett å fortelle de andre om sitt eget fagfelt, og finne hvor man har felles utfordringer, slik at alle kan se hvordan de best kan bistå hverandre. Den største gevinsten slike samlinger har gitt, er kontakt oppover til ledelsen, som igjen bidrar til bedre informasjon ut og ned. Terskelen er også lavere for kontakt med andre på alle nivåer. – En kjempepositiv effekt, mener Frøland. Fordi brannfolk i Oslo er delt opp i fire brigader og jobber skift, er det mulig å være ansatt i mange år uten å møte kolleger på andre stasjoner. Derfor hjelper det å møte hverandre på samlingene. Samarbeid med ambulanse og politi – I Oslo har vi et operativt lederforum – et samarbeidsorgan mellom ambulanse, politi og brannvesen, som går helt tilbake til 1996. Vi har jevnlige møter der vi diskuterer faglige spørsmål og har seminarer med forelesere, sier Bjørn Lind. Han sier at dette er en modell som er i ferd med å spre seg til resten av landet, særlig i byområder. Lind mener det er viktig at politi, ambulanse og brannmannskap blir godt kjent. Når ulykken er ute, er hierarkiet godt etablert: Politiet er innsatsleder på stedet. Den første ankomne befal er innsatsleder for brann, mens ambulansetjenesten forholder seg normalt til brannvesenet som sier hvorvidt det er trygt å gå inn på åstedet. – Alt som kan planlegges på forhånd, blir planlagt, slik at vi kan bruke tankene på det uforutsigbare, sier Lind. – Særlig i situasjoner der vi snakker om viljestyrte handlinger som terror, er samarbeidet mellom ulike instanser ekstremt viktig. Suksessfaktoren er avhengig av en god struktur, sier Litland. Terror som ny trussel – Terrortrusler er noe beredskapstyrken innstiller seg på som en økende utfordring, ikke minst fordi dette er noe som utvikler seg i verden for øvrig. – Dette kommer hit også, ikke minst på grunn av Norges engasjement i utlandet. Vi vil gjerne være i forkant og få gehør for det som ennå ikke har skjedd, men politikere er mer reaktive, og reagerer i ettertid, sier Frøland. For Bjørn Lind, som har jobbet med beredskap en mannsalder, er dette med «skyting pågår» og viljestyrte handlinger noe han tidligere ikke ville skjenket en tanke. – Men nå må vi skaffe oss kompetanse også på dette. Politiet i spissen, er men vi må følge etter slik at vi ikke utsetter mannskapet for sikkerhetsrisiko, sier han. Litt av jobben til de fagansvarlige er nettopp å se inn i krystallkula og etter beste evne forutse hva som kan skje og deretter melde fra til ledelsen om det. Dette er den største og vanskeligste jobben, mener Henrik Litland. kunnskaP: Fredrik Frøland er nyansatt avdelingssjef, med ansvar for kunnskapsdeling og hvordan den skal utvikles i framtida. 28 temahefte-31