braNNpersONeLL ny brannutdannelse Brannvesenet ansetter folk først, og lærer dem opp etterpå. ansvar: Bjørn Lind var den første som hadde fagansvar innenfor beredskap i Oslo, og er glad for at de yngre som tar over, brenner for mer fagkunnskap. – Tanken er at det på lengre sikt skal innføres et eget fagbrev, og at brannyrket skal bygges opp på en litt annen måte. På den måten kan vi få inn ny kompetanse med den som får jobben. For eksempel kan vi da ansette folk som har høyskolebakgrunn på ledelse eller organisering og samarbeid på tvers, sier avdelingssjef Fredrik Frøland. Fagansvar Beredskapssjef Bjørn Lind var den første som fikk fagansvar i Oslo. Før hans tid ble ikke dette sett på som et behov å ha faglig ansvar plassert på én person. Lind fikk ansvar for redning. Han er glad for se den yngre garde komme inn med ny entusiasme, slik at fagfeltene utvikles. De fagansvarlige må også vite hva vi ikke kan, og melde fra om dette. For dette må bevilgningsgiverne vite om. Dersom vi ikke får penger, må vi melde tydelig fra om hva de kan vente seg av tilbud fra vår side, sier Frøland. Litland mener man i Oslo må ta innover seg befolkningsveksten, og etableringen av fjordbyen som kan gi økt fare for drukningsulykker. Gleder seg over de yngre Bjørn Lind ser med glede på den neste generasjon. Det er flott å se hvordan den yngre garden tar ansvar og er genuint opptatt av faget sitt. Sånne som Henrik driver dette videre. Det er dette som gjør oss gode. temahefte-31