livslang læring 32 kINO Arkitekt Jacob Schroll mener det er en stor utfordring for kommunene at de ikke selv har satt seg i førersetet for utviklingen. – Utbygging og nye initiativer kommer hovedsaklig fra private aktører. Det innebærer at nærmest all byog tettstedsutvikling i norske kommuner i realiteten ligger i private hender, noe som i høy grad ble innført med bølgen av new public management, sier han. Planverket er viktig verktøy Solide kommuneplaner er viktige for å få en god utvikling. Schroll har skrevet masteroppgaven sin i arkitektur om byutvikling med utgangspunkt i Sandviken bydel i Bergen. Der har kommunen gjennomhullet eksisterende kommunedelplan ved å gi utbyggere den ene dispensasjonen etter den andre. Nå blir det derfor jobbet med en ny plan for hele bydelen. – Slike stadige dispensasjoner fører til at planene etter hvert mister sin verdi som verktøy, sier Schroll, som til daglig jobber som arkitekt og prosjektleder i det nystartede Bergenselskapet «Gamle trehus» som blant annet arbeider med restaurering av vernede bygninger. I tillegg er den danske arkitekten leder av Fagforbundets faggruppe for samfunnsplanlegging, bygg og arealforvaltning som arbeider for å bedre vilkårene for samfunnsplanleggere i norske kommuner. – God by-og tettstedsutvikling krever samfunnsplanleggere som ser helheten. I stedet har politikere i mange norske kommuner i lengre tid overlatt utviklingen til private aktører, sier Jacob Schroll. Tekst og foto: SILJE MIDTTUN – Byutvikling uten vyer HØYsTaTusJOBB: – i sveits er det en høystatusjobb med god lønn å være samfunnsplanlegger i den offentlige forvaltningen, forteller Jacob schroll. 32 kINO Arkitekt Jacob Schroll mener det er en stor utfordring for kommunene at de ikke selv har satt seg i førersetet for utviklingen. – Utbygging og nye initiativer kommer hovedsaklig fra private aktører. Det innebærer at nærmest all byog tettstedsutvikling i norske kommuner i realiteten ligger i private hender, noe som i høy grad ble innført med bølgen av new public management, sier han. Planverket er viktig verktøy Solide kommuneplaner er viktige for å få en god utvikling. Schroll har skrevet masteroppgaven sin i arkitektur om byutvikling med utgangspunkt i Sandviken bydel i Bergen. Der har kommunen gjennomhullet eksisterende kommunedelplan ved å gi utbyggere den ene dispensasjonen etter den andre. Nå blir det derfor jobbet med en ny plan for hele bydelen. – Slike stadige dispensasjoner fører til at planene etter hvert mister sin verdi som verktøy, sier Schroll, som til daglig jobber som arkitekt og prosjektleder i det nystartede Bergenselskapet «Gamle trehus» som blant annet arbeider med restaurering av vernede bygninger. I tillegg er den danske arkitekten leder av Fagforbundets faggruppe for samfunnsplanlegging, bygg og arealforvaltning som arbeider for å bedre vilkårene for samfunnsplanleggere i norske kommuner. – God by-og tettstedsutvikling krever samfunnsplanleggere som ser helheten. I stedet har politikere i mange norske kommuner i lengre tid overlatt utviklingen til private aktører, sier Jacob Schroll. Tekst og foto: SILJE MIDTTUN – Byutvikling uten vyer HØYsTaTusJOBB: – i sveits er det en høystatusjobb med god lønn å være samfunnsplanlegger i den offentlige forvaltningen, forteller Jacob schroll. temahefte-31