livslang læring 35 uTDaNNING utdanning.no Via denne nasjonale nettportalen kan du finne svar på det aller meste som har med utdanning og videreutdanning å gjøre. Nettstedet gir oversikt over mer enn 5000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videre- utdanningstilbud. Ved siden av rene fakta og kontaktinformasjon til ulike utdanningsinstitusjoner, finner du også artikler som kan hjelpe og veilede deg til å velge utdanning og yrke. Artiklene kvalitetssikres av relevante aktører i utdanningssektoren. Utdanning.no eies av Kunnskapsdepartementet, og driftes av «Senter for IKT i utdanningen». Adressen er: http://utdanning.no Fagforbundet har gode stipendordninger for sine med- lemmer. Du kan få stipend for å ta både grunnutdanning, etterutdanning og videreutdanning. du kan søke støtte til: • Utdanning ved universitet og høgskoler • Utdanning på videregående skole og grunnskole • Etter- og videreutdanning på ulike nivåer • Praksiskandidatopplæring • Yrkesfaglige kurs • Lese-og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer Du får dekket halvparten av dokumenterte utgifter, maksimalt 12.000 kroner pr. kalenderår. For kortvarige yrkesfaglige kurs utbetales halvparten av dokumenterte utgifter, maksimalt 3000 kroner pr. kalenderår. Lese- og skrivevansker For medlemmer med lese- og skrivevansker har Fagforbundet et eget stipend der du kan søke om å få dekket utgifter til lese- og skrivekurs med inntil 10.000 kroner pr. kalenderår. For å kunne søke dette stipendet må du være yrkesaktiv og kunne dokumentere en spesifikk lese- og skrivevanskelighet, for eksempel dysleksi Du kan lese mer om stipendordningene og laste ned søknadsskjema på Fagforbundets hjemmeside. Adressen er: http://www.fagforbundet.no fagforbundetsstipendordninger Det er oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå fag- skolesektoren. Utvalget ledes av professorJan Grund og skal gi en endelig rapport tilkunnskapsministeren innen utgangen av2014. Utvalget skal blant annet se på hvordandet kan legges til rette for at studenterkan bevege seg mellom fagskoler oghøyskoler og universiteter. Det skalogså vurdere hva det innebærer atutdanningen skal være yrkesrettet, ogi tillegg se på opptaksgrunnlag, blantannet fagbrev, generell studiekompe- tanse og læringsutbytte. Du kan lese mer om utvalget og mandatet det har fått her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2013/utvalg-skal- gjennomga-fagskolesektoren.html?id=734247 utvalgskalgjennomgåfagskolesektoren uTDaNNING utdanning.no Via denne nasjonale nettportalen kan du finne svar på det aller meste som har med utdanning og videreutdanning å gjøre. Nettstedet gir oversikt over mer enn 5000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videre- utdanningstilbud. Ved siden av rene fakta og kontaktinformasjon til ulike utdanningsinstitusjoner, finner du også artikler som kan hjelpe og veilede deg til å velge utdanning og yrke. Artiklene kvalitetssikres av relevante aktører i utdanningssektoren. Utdanning.no eies av Kunnskapsdepartementet, og driftes av «Senter for IKT i utdanningen». Adressen er: http://utdanning.no Fagforbundet har gode stipendordninger for sine med- lemmer. Du kan få stipend for å ta både grunnutdanning, etterutdanning og videreutdanning. du kan søke støtte til: • Utdanning ved universitet og høgskoler • Utdanning på videregående skole og grunnskole • Etter- og videreutdanning på ulike nivåer • Praksiskandidatopplæring • Yrkesfaglige kurs • Lese-og skrivekurs med data for yrkesaktive medlemmer Du får dekket halvparten av dokumenterte utgifter, maksimalt 12.000 kroner pr. kalenderår. For kortvarige yrkesfaglige kurs utbetales halvparten av dokumenterte utgifter, maksimalt 3000 kroner pr. kalenderår. Lese- og skrivevansker For medlemmer med lese- og skrivevansker har Fagforbundet et eget stipend der du kan søke om å få dekket utgifter til lese- og skrivekurs med inntil 10.000 kroner pr. kalenderår. For å kunne søke dette stipendet må du være yrkesaktiv og kunne dokumentere en spesifikk lese- og skrivevanskelighet, for eksempel dysleksi Du kan lese mer om stipendordningene og laste ned søknadsskjema på Fagforbundets hjemmeside. Adressen er: http://www.fagforbundet.no fagforbundetsstipendordninger Det er oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå fag- skolesektoren. Utvalget ledes av professorJan Grund og skal gi en endelig rapport tilkunnskapsministeren innen utgangen av2014. Utvalget skal blant annet se på hvordandet kan legges til rette for at studenterkan bevege seg mellom fagskoler oghøyskoler og universiteter. Det skalogså vurdere hva det innebærer atutdanningen skal være yrkesrettet, ogi tillegg se på opptaksgrunnlag, blantannet fagbrev, generell studiekompe- tanse og læringsutbytte. Du kan lese mer om utvalget og mandatet det har fått her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2013/utvalg-skal- gjennomga-fagskolesektoren.html?id=734247 utvalgskalgjennomgåfagskolesektoren temahefte-31