INNHOLd 8-11 14-17 26-29 < 3 Leder: < 4-7 Reportasje: Stopp – tenk – klikk < 8-9 Intervju: Elektronisk selvbetjening, framskritt eller selvskudd? < 10-13 Reportasje: Faks ferdig < 14-17 Uferdig journal kan redde liv < 18-19 Kommentar: eByggWeb er framtiden i plan og bygg < 18-19 Kommentar: Alle på nett < 20-21 Kommentar: eByggWeb er framtiden i plan og bygg < 22-23 Kommentar: Det papirløse samfunn – på god veg < 24-26 Reportasje: Bergen i tet på digital kommunikasjon < 30-32 6-stjerners nettsted < 33-34 Intervju: Grenseløs lagring < 35 Omtaler LJØMERKEM T Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Per Flakstad, Vegard Velle, Eva Birkeland, Ingvill Bryn Rambøl, Albert Collett, Wenche Schjønberg, Tor Erik H. Mathiesen, I Andreas Winter, Werner Juvik, Olaug Hana Nesheim, Tone Bringedal og Britt Silseth. Illustrasjoner: Sven Tveit. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 2. desember 2013. 241 393 Trykksak Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no 2 temahefte-32