Leder kommunen er ikke en maskin – og heller ikke en butikk kIrsTI knudsen ansvarlig redaktør Fra og med neste sommer vil mange merke den digitale moderniseringen i det offentlige. Når reformen «Digitalt førstevalg» ruller ut, ønsker regjeringen at flest mulig skal begynne å kommunisere med forvaltningen elektronisk, og ikke lenger per papirpost. Som bruker merker du det ved at vedtaket om at trygd, pensjon, barnehage, studieplass eller byggsak ikke lenger kommer i den grønne postkassa di, men som melding i den digitale postboksen levert av staten. Det vil si, med mindre du aktivt velger å beholde kontakten gjennom den grønne postkassa di, som før. Slik sparer det offentlige tid og penger til utskrift, konvoluttering, frankering, pakking og utsending. Og forvaltningen utvikler seg i takt med nye elektroniske kommunikasjonsformer. Herlig, vil mange si, så slipper vi alt papiret og kan kommunisere lekende lett med det offentlige, akkurat som i nettbanken. Og utvilsomt vil tjenestene for mange bli bedre. Den nye teknologien er kommet for å bli, noe vi må venne oss til, både som brukere og ansatte. Samtidig er det viktig å minne om at det offentlige er noe annet og mer enn en butikk, og at innbyggerne ikke er kunder. Kommunen er et lite demokrati, der vi skal føle at vi blir hørt, blir behandlet ordentlig og hører hjemme. Det er fortsatt mange som enten ikke behersker eller ikke ønsker å kommunisere digitalt. Det kan være syke, gamle, uinteresserte, analfabeter eller fattige, som rett og slett ikke har noen datamaskin. Alle har vi krav på et likeverdig tilbud. Det offentlige er ikke ment bare for de ressurssterke, og må derfor kunne kommunisere med folk også pr. brev, telefon eller øye til øye, selv om omfanget av behovet for denne kontakten minsker. For dem det gjelder, er denne former for dialog like nødvendig som før. Også de som mestrer digital kommunikasjon kan ha behov for personlig kontakt, enten fordi skjemaet eller søknaden ikke er selvforklarende, fordi brukeren har supplerende informasjon, et spørsmål litt på siden eller viktige innspill, eller rett og slett fordi hun har behov for å se at det fins et menneske bak maskinen. Ikke minst er det viktig å huske på de ansatte. Arbeidsdagen vår blir endret med ny teknologi. Vi får nye arbeidsoppgaver, vi ser og hører kanskje sjeldnere fra brukerne og vi trenger opplæring og kursing. Gjennom digitaliseringen vil det offentlige spare penger. Disse kan settes av til en bedre brukerkontakt, for eksempel via servicetorget, til bedre opplæring av de ansatte og – ikke minst – til digitalkurs for kommunens innbyggere, slik at de mestrer den nye teknologien. den digitale hverdagen 3 temahefte-32