BrAnnVeGG: det er viktig at programvare og virusprogram er oppdatert og at brannveggen fungerer. Men den viktigste brannveggen finnes mellom ørene på folk. Illustrasjon: Colourbox.com stopp – tenk – klikk I disse tre ordene som Norsk senter for informasjonssikring har lansert, ligger egentlig hele oppskriften på hvordan det er mulig å sikre seg elektronisk. Tekst: WENCHE SCHJøNBERG OG PER FLAKSTAD – Den viktigste brannmuren sitter mellom ørene på folk. Jeg regner med at det er flere enn meg som får de utroligste tilbud gjennom epost, og da er det lurt å stoppe litt opp, tenke seg om, og være sikker på hva du egentlig klikker på – hvis du da ikke velger å la være å klikke, sier Axel Sjøberg, datakonsulent i Ringerike kommune og medlem av faggruppa for IKT i Fagforbundet. Også offentlig sektor Han tror hacking, eller digitale angrep, er like vanlig mot virksomheter i offentlig sektor som mot private bedrifter. – Risikoen vil alltid være der. Offentlig sektor er jo i stor grad regulert med krav til offentlighet, og i den sammenhengen er det kanskje ikke behov for å hacke eller prøve å hente informasjon som allerede er tilgjengelig. Men det er jo også områder i den offentlige forvaltningen som handler om tjenester eller løsninger som ikke skal være åpne for innsyn. Dette kan friste hackere – det kan være ungdommer som vil vise at de klarer å komme seg inn i systemene og hente opplysninger, eller at noen ønsker å skaffe seg sensitiv informasjon. ID-tyveri – Opplysningene kan for eksempel brukes til idtyveri. Noen bruker informasjonen til å stjele identiteter, og skaffer seg betalingskort, tar opp lån eller gjør noe som kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem som blir rammet. 4 den digitale hverdagen temahefte-32