datasIkkerHet – Hackerne kan også opptre som andre enn seg selv på sosiale medier. Mange har opplevd at noen har tatt over deres sosiale profiler og utgir seg for å være dem. Dette kan også få alvorlige konsekvenser og er ofte vanskelig å komme ut av. Ikke minst fordi veldig mange har en slapp holdning til passordbruk og at mange gjenbruker samme passord til forskjellige steder. – Hvis noen hacker Facebookkontoen din, er det stor sannsynlighet for at de også har tilgang til andre av dine kontoer, som for eksempel epost. Da er det jo vanskelig å ta kontrollen tilbake, sier Sjøberg. Tjenestenekt-angrep I dag handler hacking hovedsakelig om å kontrollere et system uten at eierne er klar over det. På den måten kan en hacker «selge» eller «leie» ut maskinene til andre, for eksempel ved at noen kjøper tilgang til infiltrerte pcer og bruker disse i et tjenestenektangrep. Disse dataangrepene arter seg sånn at mange maskiner sender så mye datatrafikk til et nettsted at serveren kneler og nettstedet blir utilgjengelig, fortsetter han. Nærmere deg enn du tror Seniorrådgiver Vidar Sandland ved Norsk senter for informasjonssikring på Gjøvik Norsis jobber primært med forebyggende sikkerhetsarbeid. Ifølge IKTeksperten er det all grunn til å være mistenksom. – En hacker kan være nærmere deg enn du tror. – Datainntrengerne benytter seg av troverdighet. De sender gjerne mail fra en epostkonto du stoler på. Åpner du vedlegget, og ikke har oppdatert programmene dine, kan en hacker få full tilgang til datamaskinen, samt tilgang til systemer og områder som du selv har adgang til på arbeidsplassen, sier han. Norsis har som mål å gjøre virksomhetene sikrere, alt fra små og mellomstore bedrifter til offentlige virksomheter. Norsis fins fordi hackerne fins. Kort sagt, de eksisterer fordi det fins kriminelle. – Lettere enn du tror Vidar Sandland gjentar flere ganger at det er lettere å hacke seg inn enn de fleste tror. – Derfor er et riktig IKTarbeid avgjørende. Virksomhetene må sikre seg mot datainntrengere. Her er det ikke lov til å sove i timen, sier han. Hackeren vil alltid forsøke å manipulere og bruke deg. Derfor er det viktig at den som har ansvaret for datasikkerheten i kommunen holder nødvendige programmer oppdatert slik at hackere ikke kommer inn. – Ikke utsett å oppgradere programmer, sier Sandland, og gjentar: – Aldri! Han sier at dette er et viktig råd til alle, uansett om det er snakk om jobbpc, eller hjemmepc. Altfor mange klikker «jeg vil vente», og tenker at dette er noe som kan gjøres senere. En slik utsettelse kan bli fatal, mener han. Ikt-arbeidet i ringerike kommune Ringerike kommune har en egen avdeling som er dedikert IKT-arbeid. Den har nå sju ansatte, men har ansatt en person til fra 1. januar neste år. I tillegg har den fire lærlinger i IKT-faget og én person utplassert med midler fra NAV. Ringerike kommune drifter alt IT-utstyr og alle servere selv, i tillegg til at den har startet et samarbeid med kommunene Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Sigdal om felles drift av HR-system. Avdelingen har delt oppgavene seg imellom, med hovedansvar for spesifikke oppgaver – som server, brannmur og nettverk m.m. og for rene driftsoppgaver. Avdelingen har en help- desk som betjenes av lærlingene både på telefon og e-post. BYTT PAssOrd: Passord, er viktig, sier Vidar sandland. Får en hacker adgang til passordet ditt, har han eller hun fort adgang til all datakunnskap du har adgang til. Foto: Wenche schjønberg den digitale hverdagen 5 temahefte-32