HeLseNettet Faks ferdig! Sykepleierne i Lier har tatt farvel med faksmaskin, gule lapper og venting i telefonen. Helsenettet sparer dem for mye tid og gjør informasjonsflyten sikrere, mener de. Tekst: INGVILL BRyN RAMBøL Foto: WERNER JUVIK – Her inne står den, sier fagkoordinator AnneGrete Romsaas ved Brukerkontoret i Lier kommune og viser oss inn på rommet med faksmaskinen. Før kommunen ble koblet til Norsk Helsenett, tråkket hun ut og inn herfra mange ganger hver dag. Da gikk de fleste søknader om hjelpemidler og beskjeder til og fra sykehus og hjemmetjeneste gjennom faksen. Og det var ganske tungvint, forteller Romsaas. Tok lang tid – Først fikk jeg en telefon om at det skulle komme en faks. Så gikk jeg inn hit og ventet. Faksen måtte scannes og arkiveres, og opplysninger i skjemaene måtte legges inn manuelt i journalsystemet. Nå går alle opplysningene rett inn i journalen, sier hun. Sykepleier Anita Næss i hjemmetjenesten i Ytre Lier, nikker samstemt. Hun bruker elektronisk meldingtjeneste hver dag, og er sikker på at hun sparer mye tid på det. – Før måtte jeg ringe fastlegen hvis jeg ville gi beskjed om at en bruker trengte legebesøk eller endret medisinering. Da var det jo slett ikke alltid jeg fikk tak i legen med én gang, og jeg måtte legge beskjed, vente eller ringe opp igjen senere. Det kunne ta veldig mye tid. Nå bare sender jeg en melding over Helsenettet og vet at den når frem til rette vedkommende. Lettere å gjøre feil En ting er at sykepleierne sparer tid – tid som kan brukes på annet arbeid. Men både hjemmetjenesten og brukerkontoret er også overbevist om at informasjonen er sikrere og bedre med det nye systemet – noe som kommer pasientene til gode. Blir en bruker innlagt på sykehus, får sykehuset automatisk tilgang til de nødvendige pasientopplysningene i journalen. Og Anita, som har ansvar for å gi brukere medisiner etter fastlegens instrukser, føler seg tryggere på at dosene er korrekte nå. Tidligere, da hun kanskje fikk en beskjed fra fastlegen over telefon og noterte det på en lapp før hun førte det inn i journalen, var det større fare for å gjøre feil. – Nå har vi alt skriftlig, helt uten mellomledd. Det er betryggende, mener hun. Stressnivået blir også lavere fordi hun vet at det ikke ligger skjemaer og 10 temahefte-32