LeTTere ArBeIdsdAG: Journalmeldinger over Helsenettet har gjort arbeidsdagen lettere for sykepleierne Anne-Grete romsaas (lys m. briller) og Anita næss (med blå sykepkleierskjorte) i Lier kommune. Geir Mathiesen er prosjektleder og oppleæringsansvarlig i kommunen. HeLseneTTeT: Helsenettet er et lukket nett forbeholdt helseorganisasjoner. Meldinger fra helsepersonell sendes kryptert fra journalsystemet og inn til til et sikret nettverk som sender meldingen videre til mottakers journalsystem. slik kan helsepersonell kommunisere raskt og sikkert på tvers av organisasjoner og < forvaltningsnivåer. temahefte-32