lapper og venter på å bli registert i journalene. Nå er pasientopplysningene alltid oppdatert. I Lier kommune er det sykepleierne som har ansvar for å overvåke meldingsboksen knyttet til Helsenettet. De har gått på kurs i regi av kommunens egen prosjektleder Geir Mathiesen. Var skeptiske – Noen var nok litt skeptiske da de kom på kurset, innrømmer han. De tenkte nok at dette var enda et nytt system som ble tredd nedover hodet på dem og kom til å gi dem mer å gjøre. Men i løpet av et par timer på kurs var alle udelt positive. De så at dette var noe de kunne spare tid på. Lier kommune var tidlig ute og har vært koblet til Helsenettet siden slutten av 2011. – Det var ikke noe problem å kommet på nett, sånn rent teknisk, men det var så få andre aktører FAkser Ikke: Faksen står nesten ubrukt på Brukerkontoret i Lier kommune, forteller Anne-Grete romsaas. nå går alle meldinger over Helsenettet i stedet. som var klare, så vi hadde ikke så mange å samhandle med, sier Mathiesen. Starter ved årsskiftet Han har hatt den viktige jobben å «selge inn» prosjektet til fastlegene i kommunen. Tre av kommunens sju fastlegekontorer er med til nå. De resterende fire har et journalsystem som ikke har vært klargjort for denne meldingstypen før nå. Kommunen venter på at leverandøren skal innstallere den nødvendige funksjonaliteten på legekontorene, og håper å kunne starte elektronisk meldingsutveksling der ved årsskiftet. – Drammen sykehus kom med nå i 2013, og de aller fleste meldingene går nå mellom sykehuset og pleieog omsorgstjenesten, forteller Geir Mathiesen. Han mener at elektronisk meldingsutveksling via Helsenettet ikke bare innebærer en systemendring temahefte-32