kjerNejOurNaL informasjon om hvilke legemidler pasientene har fått forskrevet av fastlege eller andre leger. Dette kan skape problemer. Ikke alle pasienter kan medisinene sine på rams, eller er i stand til å gjøre rede for dem i innleggingsøyeblikket. Å få vite at tablettene er blå, eller små og brune, er ikke nødvendigvis noen hjelp. Sykehuslegene vet heller ikke hvilke allergier pasientene har hvis de ikke er i stand til å opplyse om det selv. Legger til opplysninger selv Bor du i Trondheim, Klæbu, Malvik eller Melhus, trenger du ikke vente til neste legebesøk før du legger informasjon om egen helse. Da kan du gå til www.helsenorge.no, klikke på «Min helse»knappen, og logge deg inn med bankid som om du skal i nettbanken. Vær likevel oppmerksom på at det ikke er sikkert at ditt legekontor eller din lege er tilsluttet kjernejournal ennå. Foreløpig er tre av de fire legene på Byåsen med, i tillegg til trefire andre legekontor, akuttmottak, AMK og legevakta. Hvis du først har kommet deg inn, skal du kunne legge inn egen sykehistorie, navn på pårørende, spesielle kommunikasjonsbehov osv. Høy sikkerhet Foreløpig er det bare leger, sykepleiere på AMK og innbyggere i utprøvingsområdet som har tilgang til kJerneJOurnAL: Helsesekretær Hildegunn strøm har ikke tilgang til kjernejournal ennå, men både hun og Hallvard dvergsdal tror det kan komme. temahefte-32