Tone Bringedal, avdelingsdirektør for digital forvaltning, difi Alle over på nett Digital kommunikasjon skal være hovedregelen i dialogen mellom offentlig sektor og innbyggerne. Det gir spennende tider for digitalisering av offentlige tjenester. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er i full gang med etableringen av sikker digital posttjeneste. Det vil forenkle innbyggernes hverdag. En moderne og effektiv offentlig sektor må kunne kommunisere med innbyggerne digitalt, henge med på teknologiutviklingen og tilby brukervennlige digitale tjenester. Den nye regjeringen er opptatt av at møtet med offentlig sektor må bli enklere og bedre. De vil derfor fortsette arbeidet med å gjøre digital kommunikasjon til hovedregelen. En del av dette arbeidet er å etablere en sikker digital posttjeneste hvor innbyggeren får sin post fra det offentlige digitalt i stedet for på papir. Endringer i forvaltningsloven gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når stat og kommune kommuniserer med innbyggere og næringsliv. Formålet er todelt; både å tilby bedre tjenester til innbyggere og næringsliv og å oppnå en mer effektiv bruk av offentlige ressurser. Difi arbeider for at offentlig sektor skal utnytte digitaliseringen til å tilby bedre tjenester og effektivisere oppgaveløsningen. Difi har derfor laget IDporten, en felles innloggingsløsning som hele offentlig sektor kan benytte. For innbyggerne er det brukervennlig og trygt å møte det samme innloggingsbildet hos forskjellige offentlige nettjenester. En offentlig fellesløsning for sikker digital post til innbyggerne er en sentral byggekloss i utviklingen av digitale tjenester. Innbyggerne skal få meldinger fra forvaltningen i en sikker digital postkasse. Tjenesten er noe annet enn alminnelig epost; her kan brev med personlig og beskyttelsesverdig informasjon oppbevares trygt og sikkert over lengre tid. Alle statlige etater og kommuner kan bruke denne felles løsningen for å sende brev til innbyggerne. På samme måte som for IDporten vil sikker digital post fra det offentlige være gratis for innbyggerne. Difi vil inngå avtale med markedsleverandører av digitale postkassetjenester, og det vil derfor legges til rette for at innbyggere kan få digital post fra private virksomheter i den samme postkassa, for eksempel forsikringspapirer og andre dokumenter som ikke bør sendes på vanlig epost. Tilgangen blir enkel og sikker, og den offentlige posten vil ligge atskilt fra annet innhold i postkassen. Ved overgangen til digital kommunikasjon som hovedregel i stat og kommune, skal et felles kontaktregister tas i bruk. Registeret inneholder mobilnummeret og epostadressa innbyggeren selv har lagt inn for å logge seg inn på offentlige tjenester. På www.norge.no vil det være en tjeneste som alle kan bruke for å registrere, rette eller slette mobilnummeret og epostadressen sin. På lengre sikt skal alle offentlige virksomheter benytte dette kontaktregisteret, og da vil det være tilstrekkelig å oppdatere endret kontaktinformasjon ett sted. Selv om hovedregelen skal være digital kommunikasjon, vil privatpersoner kunne reservere seg mot å få brev digitalt. Det vil være enkelt å reservere seg – det kan gjøres per telefon, brev eller postkort (på papir) eller på nett. Det betyr at innbyggere som fortsatt ønsker det, skal få sine brev fra det offentlige på papir. Difi er i ferd med å utarbeide utfyllende informasjon både om digital kommunikasjon som hovedregel, om det felles kontaktregisteret og om reservasjonsadgangen. På nettstedet www.norge.no vil informasjonen være samlet. Digitalisering gir gevinster, både for innbyggere, næringsliv og for forvaltningen selv. Ved å få 50 prosent av alle papirbrev over på digital utsending, vil det offentlige spare 500 millioner kroner årlig, bare i porto. Og innbyggerne vil møte en døgnåpen forvaltning. Med digital postkasse kan innbyggerne enkelt og sikkert motta og oppbevare brev fra det offentlige. Brevene vil være tilgjengelige der du oppholder deg. Svar på barnehagesøknaden kan du få mens du er borte på ferie, uten å omadressere papirposten. Du vil også få varsel på sms eller vanlig epost når det er nye brev i den digitale epostkassa. 18 temahefte-32