fagLIg INNspILL Av sentral funksjonalitet i eByggWeb kan nevnes: • Flyfoto/bakgrunnskart med planog byggesaksinformasjon • Tidslinje som viser status både i planog byggesaker • Søk i sakssystem og fremhenting av relevante dokumenter • Pålogging via MinID og fremhenting av informasjon om ”Min eiendom” fra Matrikkelen • Abonnement på melding om hva som skjer i interesseområder (RSSfeed) • Nettbrettsversjon av eByggWeb som tar utgangspunkt i hvor brukeren er lokalisert eBygg var tidlig ute med å sette fokus på digital dialog og saksbehandling både i planprosessen og byggesaksbehandlingen. For dette arbeidet fikk eByggprosjektet 2. pris i Offentlig sektors dataforums Fyrlyktpris for 2012, en pris for fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen, samt å synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT. For kommuner som ikke er med i eByggsamarbeidet vil tilsvarende funksjonalitet tilbys fra Norconsult for dem som går til anskaffelse av GeoInnsyn, og har Planog byggesaksdialog i WebInnsyn. temahefte-32