kONtakt med INNbyggerNe Bildetekst Innen 2008 skulle all kommunikasjon mellom innbyggerne og det offentlige skje elektronisk, ifølge den statlige ITplanen eNorge 2009 – det digitale spranget. Men først nå er den digitale kommunikasjonen i ferd med å komme på plass. I Bergen får folk elektronisk melding om barnehageplass, om vedtak i byggesaken, feievarsel eller svar på søknad om bruk av fyrverkeri. For hvert dokument innbyggerne leser elektronisk, sparer kommunen 22 kroner. Kommunen er i rekordtakt i ferd med å redusere antallet papirutsendinger, så langt med rundt 25.000 færre papirbrev. Offentlige postkasser som fungerer – Noen av oss synes det er rart at Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) bruker så lang tid på å utvikle offentlige postkasser når det offentlige allerede har fullgode løsninger, utviklet av det offentlige. Difi jobber som om denne løsningen ikke fungerer, sier Kjetil Århus, IKTdirektør i Bergen kommune. Bergen kommune begynte sin portalsatsing mot innbyggerne og næringslivet i 2009. – Sommeren 2009 satt vi på kontoret og drodlet. Vi registrerte at bankutskriftene ikke lenger kom per post, men elektronisk. Vi spurte oss selv om hvorfor vi skulle sende ut så mye papir, når banken sluttet med det? Vi undret oss på om ikke også vi kunne bevege oss i samme retning, sier Per Ellingsen, rådgiver for seksjon IKT Konsern i Bergen kommune. Din Side Du logger deg på som bruker på Din Side. Det skjer via kodekortet fra banken eller via en kode du får tilsendt på sms når du oppgir personnummer og en personlig kode. Inne på Din side ligger eiendomsdata på hvert gårdsog bruksnummer i Bergen, dine fakturaer (barnehage, SFO, kommunale avgifter) og meldingsboksen for kommunikasjon til og fra kommunen. Godkjenner barnehageplass med et klikk Meldingene i meldingsboksen går ut til innbyggerne via en løsning kalt SvarUt. Mer konkret foregår utsendingen fra sakog arkivsystemet. Har saken først gått ut derfra, har ikke saksbehandleren eller avdelingen noe mer med utsend viktige digitale fellesløsninger Bergen kommune har tatt i bruk flere offentlige felleskomponenter. For å unngå at forskjellige deler av offentlig sektor utvikler hver sine løsninger for omtrent de samme funksjonene, er det behov for fellesløsninger. Altinn leverer sikker digital postkasse for elektronisk utsending og dialog med innbyggere og næringsliv. ID-porten benyttes som identitetstjeneste for pålogging og autentisering. Felles autentiserings- og sikkerhets-løsninger ved bruk av ID-porten gjør det mulig å tilby tjenester på nye områder som stiller høye krav til informasjons- sikkerhet og personvern. Norsk Helsenett benyttes som et sikret nettverk for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. Andre sentrale felleskomponenter er registrene med informasjon om personer, eiendom og virksomheter, spesielt Folkeregisteret, matrikkelen og Enhetsregisteret. Som påloggingsløsning for elever anvendes Feide. < temahefte-32