kONtakt med INNbyggerNe digitalt førstevalg i bergen Overordnede mål for arbeidet med digitalt førstevalg: • Tjenester fra Bergen kommune skal så langt det er mulig være tilgjengelig på nett • Digitalt førstevalg og en digital forvaltning skal gi raskere svar, en døgn- åpen forvaltning, og like- verdig behandling for innbyggere, næringsliv og organisasjoner • Digitalisering av forvalt- ningen skal bidra til å frigjøre ressurser til å levere bedre og/eller flere tjenester • Digitalisering skal bidra til mer effektiv samhandling internt i organisasjonen og i offentlig sektor • Bergen kommune skal framstå som åpen ingen å gjøre. Da skjer én av to ting: Enten leser folk posten sin elektronisk eller, dersom de ikke har lest posten innen to dager, går posten automatisk ut med brevpost. Dette skjer fra et trykkeri som er leid inn for å ta kommunens brevpost. Takker ja til barnehagen på dataen Spesielt barnehageutsendingene har kommunen hatt suksess med. Her sitter foreldrene utålmodig og venter på om de har fått plass eller ikke. Opp til 60 prosent leser posten elektronisk og mottar ikke noe papirbrev. Men vanligvis ligger snittet, altså antallet folk som leser posten elektronisk, på rundt 30 prosent. Hver gang folk mottar et elektronisk brev, mottar de også et varsel om dette på sms og/eller på epost. I årets barnehageutsending lå det for første gang også en lenke i meldinga. Når folk trykket på denne, kom de til sakog arkivsystemet, hvor de kunne godkjenne barnehageplassen med et klikk. Store utfordringer i det offentlige Kjetil Århus er ikke så bekymret for de eldre. – Vi ser at de eldre behersker nettbanken og reisebestillinger på nettet. Vi setter kanskje opp noen pcer på Rådhuset, for å hjelpe dem som har dataproblemer hjemmefra. Derimot ser han for seg store utfordringene når det gjelder å samhandle bedre innenfor det offentlige, for eksempel opp mot helsevesenet, mot Nav, mot pensjon og foreldrepermisjon. Per i dag henger kommuniserer de statlige og kommunale datanettverkene svært lite sammen. – Samhandlingen mellom offentlige digitale tjenester er til å bli mørkeredd av, sier Århus. Også næringslivet er med Bergen kommune er sannsynligvis første kommune som sender posten elektronisk til næringslivet. Det betyr at noen må ha en fullmakt til å hente posten på vegne av bedriften. Kommunikasjonen kan for eksempel gjelde byggesaksinformasjon, informasjon fra vannog avløpsetaten, høringssaker eller oppmålingssaker. Så langt er det 20 prosent av mottakerne som leser posten elektronisk i næringslivet. Nylig begynte bedriftene å registrere mottakerinformasjon på seg selv, noe som sannsynligvis betyr at den elektroniske posten ender opp hos rett adressat. Digitaliseringsstrategi 2013–2016 for kommuner og fylkeskommuner ble vedtatt i KS’ hovedstyre i mai 2013. Den nye digitaliseringsstrategien skal følge opp KS sin eKommune 2012 – Lokal digital agenda. Visjon om digitalt førstevalg Den nye langtidsstrategien har følgende visjon: «En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg.» I 2014 vil KS etablere et strategidokument som beskriver hvordan KS skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner kan nå målene i digitaliseringsstrategien. Nytt samarbeid For å gjennomføre målene i digitaliseringsstrategien har KS i samarbeid med kommunene etablert et IKTsamarbeid, kalt KommIT. KommIT er etablert som et program i KS, og ble opprettet i mai 2012 med en varighet til 2015. KommIT skal bidra til å samordne IKTutviklingen i offentlig sektor og gjennomføre utviklingsoppgaver på vegne av landets kommuner og fylkeskommuner. Ti største kommuner jobber sammen I 2010 ble det etablert et IKTsamarbeid for de ti største kommunene, benevnt K10. Sammensetningen med de ti største kommunene anses som et godt utgangspunkt for å sikre bredde og kompleksitet. K10kommunene har satt av større ressurser til IKTutvikling enn andre, og kan bidra til samarbeid og fellesløsninger. ks med ny IkT-strategi 26 temahefte-32