FeLLes LØFT: – de fleste av Orkidé-kommunene ville aldri kommet så langt uten IkT-samarbeidet, sier Per Ove dahl, styreleder for IkT Orkidé og rådmann i sunndal kommune. Ligger i teten på data IKT Orkidé er et omfattende samarbeid mellom 13 kommuner på Nordvestlandet. Samarbeidet bidrar til at små kommuner kan hevde seg sammen med de store innenfor IKT. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ANDREAS WINTER – Vi ønsker å være i første rekke, sier Per Ove Dahl, verken hatt tilgang på kompetanse eller penger styreleder for IKT Orkidé og rådmann i Sunndal alene. I stedet er vi er på hugget, selv om vi er små, kommune. sier Sunndalrådmannen. Gjennom samarbeidet får kommunene til sammen Både de største kommunene – som Kristiansund stor makt og gunstige innkjøpspriser hos lever– og de minste nyter godene fra samarbeidet, selv andørene. Kommunene organiserer også felles IKTom de minste kanskje har mest igjen for det. opplæring og drifter dataparken sammen, noe som På grunn av felles portalløsning i Orkidéer ressursbesparende. kommunene, kan ansatte sitte i hvilken som helst av kommunene og logge seg inn på hjemkommunens Små kommuner på hugget intranett. Dette er ikke minst praktisk hvis for – De fleste av Orkidékommunene ville aldri eksempel en medarbeider bor i en annen kommune kommet så langt uten IKTsamarbeidet. En liten enn den hun jobber i, og vil logge seg inn via kommune som Halsa, med 1500 innbyggere, ville hjemmekontoret. < temahefte-32