braNNpersONeLL Ikt Orkidé • IKT Orkidé er et samarbeid mellom 13 kommuner på Nordvestlandet for å etablere et felles datanettverk mellom kommunene. • Formålet er felles innkjøp av IKT-løsninger, felles maskinpark, felles opplæring og felles brukerstøtte. • Kommunene som deltar er Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll • Fordelingen av kostnadene er 70 prosent basert på folketall og 30 prosent fordelt likt mellom kommunene. • Kommunene har felles saks- og arkivsystem, felles lønns-, økonomi- og personalsystem, felles historisk eiendomsarkiv, felles oppvekstsystem, felles meldingssystem til pasienter, felles påloggingsløsning for skoleverket og felles bredbånd. Du taster inn gårdsog bruksnummeret eller peker ut eiendommen på et digitalt kart: Vips, så dukker hele historikken til eiendommen opp – tegninger, søknader, klager, påbygg, ombygg og hvem som har bodd der tidligere. I dag er det bare saksbehandlere som har muligheten til å skaffe seg denne oversikten. Men fra neste år, når de fleste Orkidékommunenes data er digitalisert, kan alle innbyggerne gjøre det samme. Da vil kommunenes store papirarkiver bli historie, og det store, til dels ustrukturerte permsystemet av i dag, blir historie. Eiendomsarkivene vil være digitale, og kommunene får frigjort plassen dagens papirarkiver legger beslag på. Hele digitaliseringen er lagt til Aure kommune, hvor fem personer er ansatt for å gjøre jobben. se hvem som har bodd i huset ditt Fronter elektronisk meldingsutveksling IKT Orkidé har fått i oppdrag å være en av fem pilotregioner for å teste ut elektroniske meldinger. Bakgrunnen er mylderet av datasystemer som eksisterer i HelseNorge og som overhodet ikke kommuniserer med hverandre. Elektronisk meldingsutveksling dreier seg om å få kommunale helsesystemer til å kommunisere med datasystemene hos fastlegen, helseforetak, legevakten og andre kommuner. IKT Orkidé er derfor blitt partner i prosjektet Kommunal utbredelse (KomUt), som består av Norsk helsenett SF og fem ulike kompetanseregioner. Målet er at helsepersonell får rett informasjon til rett tid for å kunne gi pasienten rett behandling. Og på en sikker måte, slik at personvernet blir ivaretatt. Bare blant Orkidékommunene fins en fem–seks ulikesystemer. IKT Orkidé er nå prosjektkoordinator for meldingsutveksling i Møre og Romsdal og utløser et statlig tilskudd på 2,5 millioner kroner. Noen av de største utfordringene ved å komme i gang med meldingsutveksling, er mangelen på kompetent personell i kommunene, at det er kostnadskrevende og at det er vanskelig å få leverandører til å levere de standardiserte løsningene. Per i dag har ca. en firedel av kommunene tatt i bruk pleieog omsorgsmeldinger. temahefte-32