utdaNNINg 6-stjerners nettsted – Vi har en genuin interesse av å få informert folk mest mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Eivind Jahren. Tekst og foto: EVA BIRKELAND Karmøy i Rogaland var en av nitten kommuner som fikk seks stjerner under kåringen av årets beste kommunale nettsted. Det er Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) som foretar denne kvalitetsvurderingen hvert år, noe de har gjort siden 2004. Kvalitetsvurderingen er basert på et sett kriterier, og nettstedene graderes i form av stjerner. Kriteriesettet inneholder til sammen 30 punkter i kategoriene tilgjengelighet, bruker tilpasning og nyttig innhold. På den årlige kvalitetskonferansen deles priser ut til årets kommunale nettsted, årets statlige nettsted og vinner av tilgjengelighetsprisen. Den kommunale vinneren i 2013 ble Akershus fylkeskommune. Men Karmøy kommunes nettsted scoret høyt i alle tre kategoriene. Og fikk full stjerneuttelling. Karmøys gjennomsnittsscore ligger på 81 prosent, mens landsgjennomsnittet er på 59 prosent. 30 temahefte-32