2 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Per Flakstad, Titti Brun, Vegard Velle, Ingvill Bryn Rambøl, Albert Collett, Linn Stalsberg, Sindre Bø, Kjetil S. Grønnestad, Esten Borgos, Werner Juvik, Kjetil Alsvik, Eivind Senneset, Reiner Schaufler, Tor Even Fougner, Ole Erik Lindalen, Andreas Hompland. Illustrasjoner: Sven Tveit. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 24. januar 2014. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder: < 4-7 Reportasje: Hele bygdas kirke < 8-10 Reportasje: I sorgens tjeneste < 8-11 Får kompetansen bak scenen fram i lyset < 11-13 Reportasje: Det siste farvel – det siste ritualet < 14-15 Faglig innspill: Den norske velferdskyrkja < 16-17 Faglig innspill: Folkekirke, demokrati og samliv < 18-19 Bildeserie: Mangfoldet i kirken < 20-21 Faglig innspill: Kirkene råtner på rot < 22-25 Reportasje: Kristne og humanetikere under samme tak < 26-29 Reportasje: Med presten i gangen og Bibelen på hylla < 30-32 Reportasje: Kan bli trangt om plassen på norske gravlunder < 33-34 Reportasje: Håndverk på høyt nivå < 35 Omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 8-9 18-19 33-34 2 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Per Flakstad, Titti Brun, Vegard Velle, Ingvill Bryn Rambøl, Albert Collett, Linn Stalsberg, Sindre Bø, Kjetil S. Grønnestad, Esten Borgos, Werner Juvik, Kjetil Alsvik, Eivind Senneset, Reiner Schaufler, Tor Even Fougner, Ole Erik Lindalen, Andreas Hompland. Illustrasjoner: Sven Tveit. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 24. januar 2014. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder: < 4-7 Reportasje: Hele bygdas kirke < 8-10 Reportasje: I sorgens tjeneste < 8-11 Får kompetansen bak scenen fram i lyset < 11-13 Reportasje: Det siste farvel – det siste ritualet < 14-15 Faglig innspill: Den norske velferdskyrkja < 16-17 Faglig innspill: Folkekirke, demokrati og samliv < 18-19 Bildeserie: Mangfoldet i kirken < 20-21 Faglig innspill: Kirkene råtner på rot < 22-25 Reportasje: Kristne og humanetikere under samme tak < 26-29 Reportasje: Med presten i gangen og Bibelen på hylla < 30-32 Reportasje: Kan bli trangt om plassen på norske gravlunder < 33-34 Reportasje: Håndverk på høyt nivå < 35 Omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 8-9 18-19 33-34 temahefte-33