ArbeIDsKIrKe Hele bygdas kirke På Åmot i Buskerud-kommunen Modum er kirken et kultursenter og et bygg som er samlende for hele bygda. Tekst og foto: PER FLAKSTAD – Du skulle vært her når vi viser mesterligafinalen på gamle strømmer til kirken, enten det er for å låne storskjerm. Da er det virkelig liv blant dem som liker bøker, synge i kor, trimme sammen med andre i fotball, smiler kirkeverge Nina Brokhaug Røvang. «Holy Robic», danse eller få musikkundervisning Den teglstensrøde murbygningen er blitt et symbol gjennom den lokale kulturskolen. på mangfold og fellesskap. Her foregår ulike aktiviMange lag og foreninger bruker også kirkelokalene teter og møter gjennom hele uka. Både unge og til sine møter. 4 MANGFOLD I KIRKA temahefte-33