Mange ble involvert Ildsjelen bak kirken og kultursenteret som sto ferdig i 1996 er Per Ole Buxrud, som var styreleder i foreningen som eide Åmot kapell og som fikk bygget Åmot kirke. – Både i 1946 og 1979 hadde kommunen planer og ønsker om å bygge kirke til erstatning for det gamle kapellet, men ikke noe skjedde. Da kapellet ble forsøkt påtent og nedbrent natt til 17. mai i 1994, opplevde jeg det som at Vår Herre ga meg et spark bak. Nå var det på tide å gjøre noe, sier han. Selv ønsker han ikke å framheve sin egen innsats som leder av byggeprosjektet, men er mer opptatt av at han har stått på skuldrene til mange, både forgjengerne i foreningen som eide det gamle kapellet og de som har bidratt til at Åmot kirke er blitt det felles samlingspunktet i bygda som mange ønsket. Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang og menighetssekretær Rine Brostigen Brekke er imidlertid ikke i tvil om Buxruds betydning. – Alle store løft krever en ildsjel, og det har Per Ole vært, sier de, og trekker spesielt fram evnen hans til å begeistre og inspirere andre til å bidra, og til å inkludere folk i arbeidet. Tidlig i prosessen sørget Buxrud for å etablere komiteer med ansvar for ulike oppgaver og funksjoner, og på den måten ble mange mennesker trukket inn på en måte som gjorde at de fikk et eierforhold til den nye kirken. Ingen diskusjon om arbeidskirke – Var det noen store diskusjoner om hva slags kirke som skulle bygges og hvilke funksjoner den skulle ha? – Vet du, dette ble aldri noen diskusjon. Det gamle HØYT uNDeR TAKeT: – Her er det god plass og høyt under taket, sier fra v: Rine Brostigen Brekke , Nina Brokhaug Røvang og Per Ole Buxrud. MANGFOLD I KIRKA 5 temahefte-33