ArbeIDsKIrKe kapellet ble også brukt til ulike aktiviteter, så det var folk vant til. Jeg tror rett og slett ingen tenkte på at vi skulle bygge noe annet enn en arbeidskirke som skulle være mest mulig samlende for hele bygda, sier Buxrud. Mangfoldig bruk Resultatet er en kirke som er i bruk store deler av døgnet og alle dager i uka. Her fins en lokal bibliotekfilial, og når bibliotekar Harald Claussen har gått for dagen, kan folk ta seg inn via lånekortet og betjene seg selv. KIRKeTORGeT: silje Kortnes Det første som møter deg når du går inn i selve Kristiansen, Josefine kirken, er et koselig kirketorg som ser ut som en liten Gudbrandsen, Heidi kafé, med kjøkkenluke ut mot publikum. Her kommer Kjemperud Martinsen, Ida Christiansen Gravermoen folk innom for å ta en kaffe og prate sammen, strikke og Heidi Renate sammen, eller vente på konfirmantundervisning for Prestegården Natland dem som er litt yngre. sitter på kirketorget På kirketorget er det ikke uvanlig at det dekkes på mens de venter på med hvite duker og levende lys til minnesamvær konfirmantundervisning. etter begravelser. Det er en gjeng frivillige fra menigheten som står for serveringen, og overskuddet går til menighetsarbeidet og aktiviteter i kirken. Kontraster – Vi har en filosofi om at alle som ønsker kan være med som frivillig, sier Nina Brokhaug Røvang. Hun forteller at de også ønsker at aktivitetene, som for eksempel barnegospelkoret, skal være så billig at alle har råd til å sende barna sine dit. Derfor går en del av overskuffet fra driften av kirketorget til å subsidiere for eksempel koret. – Vi opplever hverdagens kontraster når vi avslutter et høytidelig og verdig minneseminar på kirketorget litt før klokka fem, før barnegospelen, med alle de livsglade og livlige barna toger inn til øvelse like etter. – Jeg kjenner slike store kontraster i magen, men samtidig kjennes det riktig og viktig at vi har klart å samle dem. På denne måten betyr kirkebygget mye 6 temahefte-33