for mange mennesker, og det synes jeg er veldig fint, sier Brokhaug Røvang. Frivillige Under selve kirkerommet ligger «ungdomsstua». Her foregår «Holy Robic» for seniorer og barselstrim, her øver barnegospelens dansegruppe og kulturskoleelevene, og her øver SMK Viking, et band med mennesker med psykisk utviklingshemming. I tillegg leier lag og foreninger dette rommet til sine arrangementer og møter. Ungdomsstua har også en egen inngang utenfra, der det er mulig å trille rett inn med rullestol. I etasjen over ligger «skolestua» og «spisestua». Disse lokale brukes mye til møter, konfirmantundervsining og annen undervisning. Bortenfor ligger lageret der både kirken, menighetens frivillige og lag og foreninger har utstyret sitt. – Vi har vært lite restriktive med å låne ut nøkler til lag og foreninger og andre som har behov for dem. Jeg tror vi har så mye som 100 nøkler ute blant folk, og vi har faktisk ikke opplevd at noe har forsvunnet, forteller Rine Brostigen Brekke og Nina Brokhaug Røvang. BIBLIOTeK: Kommunen leier den ene fløyen til bibliotekfilial. Og også etter at bibliotekar Harald Clausen har gått hjem for dagen, kan innbyggerne ta seg inn og låne bøker i det selvbetjente biblioteket. Guri Jensen er en av dem som frivillig jobber på kafeen på kirketorget. Åmot kirke • Åmot kapell ble bygget som bedehus i 1892, og fikk tårn i 1906. • Fram til 1994 ble kapellet brukt rundt 200 ganger i året. • Natt til 17. mai 1994 ble kapellet påtent og forsøkt nedbrent. Da bestemte styret i Foreningen Åmot kirke seg for å rive kapellet og bygge en fullverdig arbeidskirke. • Grunnsteinen ble lagt ned 17. mai 1995 av biskop Sigurd Oseberg, og den nye kirken ble vigslet av biskopen 16. mai 1996. •Den nye kirken ble finansiert gjennom forsikringsoppgjør, gaver fra Åmot kirkes venner og Modum kommune. Total- kostnaden var 24 millioner kroner. Den var eid av Foreningen Åmot kirke fram til 2009 da den ble overdratt til Modum kirkelige fellesråd. • Kirken er tegnet av arkitektene Arne Åmland og Terje Høgenhaug og består av kirkerommet, folkebiblioteket, kontoravdeling og flere møterom. • Kirkerommet har 220 sitteplasser, og med stoler på kirketorget blir det sitteplasser til 320 mennesker. • I underetasjen er det et rom for barne- og ungdomsarbeid (ungdomsstua) og et rom for kirkegårdsfunksjoner, med visningsrom for bårer. • Kirken er åpen mandag til fredag fra 11 til 17. • Rundt 25 mennesker går frivillige vakter. Årlig blir kirken brukt til rundt 800 arrangementer eller samlinger der ca. 20.000 mennesker er innom på et eller annet vis. • I november 1996 mottok kirken, ved arkitektene og bygge- teknisk rådgiver, den prestisjetunge Murverksprisen, som deles ut av Mursenteret i Norge. Juryen la spesielt vekt på den byggtekniske delen og den arkitektoniske utformingen. temahefte-33