KIrKegÅrDsArbeIDereN sORG: – Noen ganger får jeg hele historien, om sykdom, død og alt. Og det er greit, synes kirkegårdsarbeider Terje Moe. den muligheten hvis vi hadde vært involvert i større ulykker og lignende. Da kunne vi dra ned til Kongsvinger og få debriefing. Det var egentlig ganske greit. Ikke bibelvers Berit Moss er enig i at det bør legges mer vekt på bearbeiding av tunge opplevelser for dem som er ansatt i Den norske kirke. – Det er helt avgjørende at medarbeiderne har mulighet til å snakke med sin nærmeste overordnede etter ekstra vanskelige samtaler. Prestene har en kompetanse de ansatte også kan nyttiggjøre seg. De trenger å legge ting bak seg for å orke å gå inn i nye saker. Når Terje Moe snakker med pårørende, snakker han ikke på vegne av kirken eller kristendommen. Han er bare seg selv. Han har ingen bibelvers å trøste med, men han kan lytte – og han har tid. Han er veldig bevisst på at hans rolle er en helt annen enn prestens. Og i mange situasjoner er det en fordel, tror han. – Det står jo fortsatt litt respekt av presten, i hvert fall blant eldre folk, og for mange kan det nok være lettere å prate med meg. Jeg er ikke så religiøs heller, så det kan jo ha noe med det å gjøre, smiler Kirkegårdsarbeideren. – Jeg har inntrykk av at mange kirkegårdsarbeidere fyller en veldig viktig rolle for folk i sorg. Enten det er som samtalepartner eller som en som stilltiende legger til rette for at alt går som det skal rundt selve gravferden. Det å gjøre kirken og gravplassen til et sted som er trygt og godt å være for de pårørende, er veldig viktig. Kjeldsen har utarbeidet kurset «Møte med mennesker » for kirkegårdsarbeidere og andre ansatte i Kirkens førstelinje. Det handler blant annet om å møte folk i sorg og krise. – Tilbakemeldingen på kursene har vært at dette var et behov mange av kirkegårdsarbeiderne hadde kjent på. Akkurat som prestene, trenger de kompetanse på å møte folk i sorg og krise, enten møtene skjer ute ved graven eller i forbindelse med en gravferd. Kirkegårdsarbeideren er ofte mye til stede rundt kirken, og er kanskje en de pårørende treffer oftere enn presten. Da er det veldig negativt hvis det ikke er rom for denne siden av jobben, sier Kjeldsen. Møte med mennesker Kurs for ansatte: – Å kunne snakke med folk i sorg er en viktig del av jobben for kirkegårdsarbeiderne og gravplassarbeidere, men den blir ofte litt glemt, mener Bjarne Kjeldsen, rådgiver i Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjon (KA). 10 temahefte-33