Når kirken nå er i ferd med å bli mer selvstendig, blir det annerledes. Staten vil ikke lenger være garantist for folkevettet i kirken. Hvis vi i framtida ønsker en raus og imøtekommende kirke, må flere ta i et tak. Enten må vi leve med at et mindretall av kirkensmedlemmer gjørden til en kirke for despesielt interesserte, eller så må medlemmer engasjere seg og i alle fall bruke stemmeretten for å få en kirke slik de helst vil ha den. Fagforbundet teoLOgene er en fagforening for prester. En av de viktigste grunnene til at vi ble stiftet for 14 år siden, var ønsket om en fagforening som 100 prosent støttet homofile i kirken. Vi kjemper en daglig kamp for at kirken skal være åpen og inkluderende, både som arbeidsplass og som kirke for medlemmene. Vi tror at mange medlemmer i Fagforbundet også ønsker at kirken skal bevare sin selvfølgelige plass i folkelivet og ved viktige merkedager i livet. Hvis kirken skal overleve som folkekirke, trenger den engasjerte medlemmer og ansatte som bryr seg om hvilken retning den går i. Det er på tide med folkeaksjon som slår ring om Den norske kirke. temahefte-33