MANGFOLD I KIRKA 18 Forgjengelighet og håp: Graffiti i Grinilund kirke Et bygg som rives og et bygg som oppstår – dette kunne ikke menigheten la gå fra seg som en mulighet til å uttrykke seg. 18 Forgjengelighet og håp: Graffiti i Grinilund kirke Et bygg som rives og et bygg som oppstår – dette kunne ikke menigheten la gå fra seg som en mulighet til å uttrykke seg. temahefte-33