Grinilund kirke på Eiksmarka i Bærum ble stengt for en total rehabilitering i 2013. Det gamle kirkerommet skulle rives og et nytt og større kirkerom bygges. Men først slapp ungdommen til med spraybokser. Vi kalte graffitiprosjektet Forgjengelighet og håp, og ønsket at motivene skulle stimulere og provosere til ettertanke. Bildene i kretset tematisk rundt det at noe går til grunne og blir til støv, og noe annet oppstår. Jesus døde og oppsto, og det skal også vi, sier den kristne tro. Graffiti er både ødeleggelse (rampestrek) og kreativt arbeid. Samtidig er det en kunst form der verkene alltid er dømt til å forsvinne og bli borte. Kirken ble fylt med graffiti utvendig og innvendig, og sto som utstilling i noen måneder før den ble revet. Selve rivningen var en del av kunstprosjektet. Kunstnerisk leder var graffitikunstner Tomas Stønjum, og ungdom på Eiksmarka gjorde mye av jobben. Den nye kirken på Eiksmarka skal innvies 23. mars, og forhåpentligvis er ungdommen som sprayet gamlekirken med over i den nye. Tor Even Fougner, tidligere sokneprest i Grinilund temahefte-33