MANGFOLD I KIRKA 22 Kristne og humanetikere under samme tak Stjørdals nye kulturhus får en kirke i midten. Det er første gang her til lands. Vegg i vegg kommer et nøytralt seremonirom for humanetikere og andre. Veien fram har vært tornefull, meningene delte. Tekst og foto: ALBERT COLLETT 22 Kristne og humanetikere under samme tak Stjørdals nye kulturhus får en kirke i midten. Det er første gang her til lands. Vegg i vegg kommer et nøytralt seremonirom for humanetikere og andre. Veien fram har vært tornefull, meningene delte. Tekst og foto: ALBERT COLLETT temahefte-33