eN Ny KIrKe Værnes kirke er 900 år gammel og en av landets eldste bygninger i daglig bruk. Kirken ligger tre kilometer fra Stjørdal sentrum. Om vinteren er det sjelden mer enn 15 grader innendørs. Bygget tåler ikke all verdens bruk, og er eksempelvis dårlig egnet til barneklubb. Siden 1920tallet har det vært KORs VeKKeR ReAKsJONeR: Fasadetegningen av kulturhuset vekker reaksjoner blant humanetikerne. De mener det store korset sender feil signal om hva slags bygg dette er. stjørdals nye storstue Stjørdal kulturhus skal være klart til innflytting høsten 2015. Huset skal inneholde storsal, kirke, seremonirom/kammersal, bibliotek, Ungdommens Hus, kino med tre saler, tre treningssaler for dans og ballett, Newton-rom for de unge nysgjerrige, frivillighetssentral, galleri, kontorer og 14 øvingsrom for kulturskole og håndverksaktiviteter. Kirkerommet blir på 280 kvadratmeter og får 250 sitteplasser. Seremonisalen får plass til omkring 200. Samlet pris er 717 millioner kroner. Selve kulturhuset koster 570 millioner. Resten er utgifter til parkeringskjeller, tomt og momsrefusjon. arbeidet for et nytt kirkebygg i sentrum. Kirken var tegnet inn på det som nå har blitt kulturhustomta på Husbyjordet i sentrum allerede i 1921. Behovet for nytt kulturhus har økt med voksende befolkning. Stjørdal har passert Steinkjer som NordTrøndelags største by, og vokser med 400 innbyggere < temahefte-33