ORGeLMusIKK: Når ungene går én trapp opp, får de høre organist John Arthur smith underholde med en endeløs rekke barnesanger på kommando. Med presten i gangen og bibelen på hylla Åssiden menighet er en kirke, et seniorsenter og en barnehage i samme store bygg. Barna i menighetsbarnehagen møter presten i gangen, hører barnesanger fra kirkeorgelet og får like gjerne fortellinger fra bibelen som fra Egner. Tekst: LINN STALSBERG Foto: WERNER JUVIK «Vil du vite hvordan det låt da Gud skapte frosken», prestens kontor og alle de lange gangene imellom, er synger Tonje Kleverud Hansen, daglig leder i en del av barnas inneområde. Kirketjener Tom Åssiden menighets barnehage, og svarer sammen Stefan Fracak og organist John Arthur Smith er på med ungene: «Det sa kvakk kvakk kvakk!». fornavn med ungene. Presten, som heter Dag I dag er bare åtte av de 18 barna på plass. De Kaspersen, hører ofte rop om «ferdig!» når han er andre er syke, og Amin, Gabriella, Ngozi, Aurora, på sitt kontor. David, Suleyman, Sania og Redha har god plass i den lille barnehagen. Eller – lille og lille: Selv om Utvidet kristen formålsparagraf barnehagen verken er stor i antall barn eller i areal, – Det er menighetsrådet som eier barnehagen, nyter den godt av å være en del av Åssiden arbeidsforteller Kleverud Hansen. – Det vil si at barnehagen kirke. Både selve kirken og menighetssalen, samt fra 1968 har det som fra gamle dager heter en utvidet 26 temahefte-33