MeNIgHetsbArNeHAgeN HAR LYKKes: Målet til Åssiden menighetsbarnehage er å gi ungene et naturlig forhold til kirken. Når ungene hopper rundt i kirkerommet kan man tro de har lykkes i det så langt. kristen formålsparagraf. Vi føler at det gir oss et stort handlingsrom i formidlingen av det kristne budskapet. Hun legger til at foreldre som velger en menighetsbarnehage vet hva de får, og det er aldri konflikt med dem om barnehagens kristne innhold. – Mange av ungene her har en annen religion hjemme, men foreldrene deres vil heller at de skal være her hvor det er en tro, selv om den er en annen enn den de praktiserer selv. De syns det er trygt. Frihet til å velge kristne sanger Staben i Åssiden menighets barnehage må være medlem av statskirken, eller er det ingen spesielle krav til verken dem eller barnehagebarna. – Den største forskjellen fra andre barnehager er at vi leser bibelfortellinger og synger eller danser til kristne sanger like naturlig som til andre sanger. Det føles som er frihet for meg at vi kan velge slike sanger uten motforestillinger, sier Kleverud Hansen. – I tillegg har de største barna noen ganger det vi kaller Gudsrikeleiken, der vi forteller fra Bibelen og leker med konkreter. Konkreter, det er for eksempel en modell av Noahs ark, eller leker som gjenspeiler ting i bibelhistorien. Siste fredag i måneden er det andakt for ungene i barnehagen. Barnehagens daglige leder mener likevel at de ikke driver forkynnelse, og at de aldri forteller ORGANIseRT: Helle ungene hva de skal tenke eller tro. Fordi mange av Grimnes og Nina Halvorsen barna tilhører andre religioner, snakker de også om valgte å organisere seg dem og deres høytider. i Fagforbundet da barne – Men det er ingen tvil om at det er jul og påske hagen for noen år side utvidet åpningstiden. som er de store høytidene i barnehagen. Kristent budskap Helle Grimnes har vært pedagogisk medarbeider i barnehagen i 35 år. Verken hun eller kolllega Nina Halvorsen, som har 17 års erfaring fra barnehagen, føler at det er et problem å forholde seg til grensene mot forkynnelse. < temahefte-33