Menighetsbarnehager Den eldste menighets- barnehagen i Norge – Baltazar Menighetsbarne- hage i Drammen – fyller 60 år i år. Omtrent ni prosent av de private barnehagene i Norge eies av menigheter og trossamfunn. Ifølge barnehageloven kan private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter i Den norske kirke fastsette sær- lige bestemmelser om livs- syn i barnehagens ved- tekter. Hvis slike bestem- melser har et kristent inn- hold, betraktes de som et supplement til formåls- bestemmelsens kristne grunnverdier, og gir grunn- lag for en utvidet prakti- sering sammenlignet med det formålsbestemmelsen og rammeplanen alene gir grunnlag for. Samtidig regulerer de statlige retningslinjene graden av forkynnelse – uansett religion. I ramme- planens punkt 1.1 heter det at «Barnehagen skal lære barna om tro og verdier. Opplæring til tro er hjemmets ansvar.» Menighetsbarnehager Den eldste menighets- barnehagen i Norge – Baltazar Menighetsbarne- hage i Drammen – fyller 60 år i år. Omtrent ni prosent av de private barnehagene i Norge eies av menigheter og trossamfunn. Ifølge barnehageloven kan private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter i Den norske kirke fastsette sær- lige bestemmelser om livs- syn i barnehagens ved- tekter. Hvis slike bestem- melser har et kristent inn- hold, betraktes de som et supplement til formåls- bestemmelsens kristne grunnverdier, og gir grunn- lag for en utvidet prakti- sering sammenlignet med det formålsbestemmelsen og rammeplanen alene gir grunnlag for. Samtidig regulerer de statlige retningslinjene graden av forkynnelse – uansett religion. I ramme- planens punkt 1.1 heter det at «Barnehagen skal lære barna om tro og verdier. Opplæring til tro er hjemmets ansvar.» KVAKK KVAKK: Daglig leder Tonje Kleverud Hansen synger til barna om dyrene som Gud har skapt. – Gudsrikeleiken, for eksempel, er jo et direkte budskap om kristendom, uten at vi mister respekten for andre av den grunn, sier Grimnes. De to barnehagemedarbeiderne meldte seg inn i Fagforbundet da barnehagen for sju år siden gikk fra å være korttidsbarnehage til å være åpen fra sju til fire. – Da tenkte vi at Fagforbundet ville være trygt og godt for oss, sier Halvorsen. Knytter kirken til nærmiljøet Hver dag er prest Dag Kaspersen innom ungene og sier hei. – Barnehagen er viktig. Den binder oss sammen med nærmiljøet og med minoritetene her. Bydelen er i endring, og gjennom barnehagen lærer vi hvordan vi skal bygge kirke i nærmiljøet, sier han. Presten syns ikke det er problematisk at barna har med seg sine religioner inn i barnehagen. – Mottoet vårt er «Vår menighet, et internasjonalt felleskap». Redskapet vårt for å få dette til, er barnehagen. Vi lar oss påvirke av brukerne der. Vi vil bygge ned terskler, sier han. På de månedlige samlingene i barnehagen er det ofte presten selv som kommer – uten prestekrage men med gitar. Lederen for menighetsrådet, Kirsten Nilsen bekrefter at barnehagen er svært viktig for kirken, og at de strekker seg langt for å tilfredsstille moderne krav til areal, lys og luftforhold. Dette har blant annet ført til at barnehagen de siste årene har tatt et stort jafs av ungdomsrommet vegg i vegg. – I praksis har menighetsrådet lite med barnehagen å gjøre i det daglige, det blir mest administrativt arbeid. Økonomisk bærer det seg så vidt, sier Nilsen. God blanding Grimnes og Halvorsen syns at det kulturelle mangfoldet i barnehagen er spennende og lærerikt. – Før kom ungene ofte fra samme sosiale miljø. I dag har vi en god blanding av minoriteter og etnisk norske. Vi har også flyktningbarn som ikke engang vet om de får opphold i landet. Fordi ungene er få, kommer de ansatte også tett på foreldrene. Daglig leder Tonje Kleverud Hansen forteller at de helt bevisst har valgt å være en liten barnehage. Det nære, tette og trygge er viktig, sammen med nestekjærlighet og toleranse. Omsorg for andre, og det å være en god medborger, er noe barnehagen ønsker ungene skal ta med seg videre. – Målet er at de skal få et naturlig forhold til kirken, og føle at de kan komme hit også senere i livet, for eksempel hvis de møter utfordringer. 28 temahefte-33