MANGFOLD I KIRKA 34 HÅNDverK I KIrKA Håndsmidd Kirka fra 1100tallet er påbygd, og ulike deler vitner om ulike tidsepoker. Hvis det er tidsriktig å bruke spiker i restaureringsarbeidet, bruker vi håndsmidde. Vi bruker ikke sementmørtel, bare kalk, og derfor går restaureringen senere. – Kalken må være feit, påpeker murer Arvid Grindheim, og snur murskjeen oppned for å vise at kalkmørtelen henger. Grindheim pensjonerte seg ved nyttår. – Jeg trives med dette arbeidet. Jeg har stor respekt for arbeidet som håndverkerne gjorde i gamle dager. I skyggene nede i kirkerommet venter statuene av apostlene tålmodig på å komme tilbake på plass. Litt oppe i veggen jobber murerne med å kalke. Tak og vegger er støvsugd, og varsomt har murerne visket fram mønstrene. Sammen med Niku har de testet seg fram til riktig valg av arbeidsmetode og farge. Retter gamle tabber Det er mange dilemmaer underveis. Hvilke av århundrenes reparasjoner er en del av kirkebyggets historie, og skal bevares? Luka i tårnet, som kanskje er laget for å komme utenpå for å reparere, forteller sin historie og får bli. Nyere spikere fjernes eller erstattes med håndsmidde. Utenpå kirka er all sement hakket og meislet bort. Sementen er en av hovedgrunnene til mye av råteog fuktskadene innvendig. – Vi har vært mange som i ett år jobbet med å rette feilene fra 1960og 70tallet. Det var beinhardt arbeid, men vi klarte det uten sykmeldinger, forteller murer Erik Sørensen, mens han loser oss opp i stillaset og viser fram detaljene i dekoren i taket på nært hold. Trenger fagkunnskapen Hele det fem års restaureringsprosjektet blir dokumentert med foto og med noen av materialene som er fjernet. Arbeidsgjengen har tatt imot barn og publikumsgrupper og fortalt om arbeidet. Og noen har rukket å foredra på fagkonferanser. – Det er en fordel å være interessert i historiens epoker og arbeidsteknikker. Det nytter ikke å være bajas. Vi har stor respekt for det faglige samarbeidet med vernemyndighetene, sier Sørensen. Han er opptatt av å bevare kunnskapen og at den videreføres i kommunen. Rekruttering av håndverkere som er interessert i de gamle teknikkene, har vist seg å være vanskelig. – Nå står middelalderkirker i kø herfra til Stavanger, men vi mangler håndverkene som kan denne delen av faget. Vi trenger tusenvis av håndverkere dersom Riksantikvarens restaureringsplan fram mot 2020 skal kunne gjennomføres, påpeker Sørensen. bergen kirkelige fellesråd (bFK) • Har ansvar for alle inn- byggere, uavhengig av tilknytning til Den norske kirke. • Over 400 ansatte, fordelt på menigheter, kirke- gårder, landskap, bygg- vedlikehold, barnehager og administrasjon. Driftsbudsjettet er på ca. 250 millioner kroner og investeringsrammen på ca. 80 millioner. • Eier over 70.000 kvadrat- meter bygg og over 600 dekar anlegg, fordelt på 33 kirker, 27 kirkegårder, 9 barnehager, 5 kapell samt annen eiendom knyttet til disse. • BFK-Bygg har 55 ansatte innenfor byggområdene renhold, byggdrift, murer, tømrer, snekker, maler, elektro, prosjektering og rådgivning. • Har de senere årene også levert prosjektbistand og håndverkertjenester til omkringliggende kommuner. Kilde: BFK TuNGT ARBeID: Taket var helt svart, og varsomt har håndverkerne fått fram dekoren. Murerne Roald Lie og erik sørensen har støv- sugd vegger og tak. 34 HÅNDverK I KIrKA Håndsmidd Kirka fra 1100tallet er påbygd, og ulike deler vitner om ulike tidsepoker. Hvis det er tidsriktig å bruke spiker i restaureringsarbeidet, bruker vi håndsmidde. Vi bruker ikke sementmørtel, bare kalk, og derfor går restaureringen senere. – Kalken må være feit, påpeker murer Arvid Grindheim, og snur murskjeen oppned for å vise at kalkmørtelen henger. Grindheim pensjonerte seg ved nyttår. – Jeg trives med dette arbeidet. Jeg har stor respekt for arbeidet som håndverkerne gjorde i gamle dager. I skyggene nede i kirkerommet venter statuene av apostlene tålmodig på å komme tilbake på plass. Litt oppe i veggen jobber murerne med å kalke. Tak og vegger er støvsugd, og varsomt har murerne visket fram mønstrene. Sammen med Niku har de testet seg fram til riktig valg av arbeidsmetode og farge. Retter gamle tabber Det er mange dilemmaer underveis. Hvilke av århundrenes reparasjoner er en del av kirkebyggets historie, og skal bevares? Luka i tårnet, som kanskje er laget for å komme utenpå for å reparere, forteller sin historie og får bli. Nyere spikere fjernes eller erstattes med håndsmidde. Utenpå kirka er all sement hakket og meislet bort. Sementen er en av hovedgrunnene til mye av råteog fuktskadene innvendig. – Vi har vært mange som i ett år jobbet med å rette feilene fra 1960og 70tallet. Det var beinhardt arbeid, men vi klarte det uten sykmeldinger, forteller murer Erik Sørensen, mens han loser oss opp i stillaset og viser fram detaljene i dekoren i taket på nært hold. Trenger fagkunnskapen Hele det fem års restaureringsprosjektet blir dokumentert med foto og med noen av materialene som er fjernet. Arbeidsgjengen har tatt imot barn og publikumsgrupper og fortalt om arbeidet. Og noen har rukket å foredra på fagkonferanser. – Det er en fordel å være interessert i historiens epoker og arbeidsteknikker. Det nytter ikke å være bajas. Vi har stor respekt for det faglige samarbeidet med vernemyndighetene, sier Sørensen. Han er opptatt av å bevare kunnskapen og at den videreføres i kommunen. Rekruttering av håndverkere som er interessert i de gamle teknikkene, har vist seg å være vanskelig. – Nå står middelalderkirker i kø herfra til Stavanger, men vi mangler håndverkene som kan denne delen av faget. Vi trenger tusenvis av håndverkere dersom Riksantikvarens restaureringsplan fram mot 2020 skal kunne gjennomføres, påpeker Sørensen. bergen kirkelige fellesråd (bFK) • Har ansvar for alle inn- byggere, uavhengig av tilknytning til Den norske kirke. • Over 400 ansatte, fordelt på menigheter, kirke- gårder, landskap, bygg- vedlikehold, barnehager og administrasjon. Driftsbudsjettet er på ca. 250 millioner kroner og investeringsrammen på ca. 80 millioner. • Eier over 70.000 kvadrat- meter bygg og over 600 dekar anlegg, fordelt på 33 kirker, 27 kirkegårder, 9 barnehager, 5 kapell samt annen eiendom knyttet til disse. • BFK-Bygg har 55 ansatte innenfor byggområdene renhold, byggdrift, murer, tømrer, snekker, maler, elektro, prosjektering og rådgivning. • Har de senere årene også levert prosjektbistand og håndverkertjenester til omkringliggende kommuner. Kilde: BFK TuNGT ARBeID: Taket var helt svart, og varsomt har håndverkerne fått fram dekoren. Murerne Roald Lie og erik sørensen har støv- sugd vegger og tak. temahefte-33