2 INNHOLD ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. tekst og foto: Ola Tømmerås, Vegard Velle, Jan Hanschen Michelsen, Sissel Fantoft, Svein Løvland, Kari-Sofie Jenssen, Erik Thallaug, Marit Hommedal, Bjørn Kristian Rudaa, Steinar Fuglevaag, Kristen Dalby, Lill-Karin Nyland. illustrasjoner: Hilde Kramer. Layout: Fryd Forlag AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 27. august 2014. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder < 4–7 Reportasje: Offentlige bygg, borgerlig u-sving i Bergen < 8–10 Reportasje: Privat parkdrift, et trist syn < 11–13 Reportasje: Sier nei til butikktenkning i teknisk enhet < 14–15 Faglig innspill: Konsekvenser for ansatte ved konkurranseutsetting < 16–17 Reportasje: De slo anbudsbølgen tilbake < 18–19 Faglig innspill: Hva skjer med pensjonen < 20–21 Faglig innspill: Privatisering og lokaldemokrati, kunde eller innbygger? < 22–24 Reportasje: Rådhuset kan bli privatisert < 25–28 Reportasje og intervju: — Galskap å lage spiker av bussene < 29–31 Reportasje: Useriøst om privatisering fra NHO og ordføreren i Drammen < 32–33 Reportasje: Høyreflertall avlyste konkurranseutsetting < 34 Hva gjør du ved konkurranseutsetting? < 35 Omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 4-7 22-24 32-33 2 INNHOLD ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. tekst og foto: Ola Tømmerås, Vegard Velle, Jan Hanschen Michelsen, Sissel Fantoft, Svein Løvland, Kari-Sofie Jenssen, Erik Thallaug, Marit Hommedal, Bjørn Kristian Rudaa, Steinar Fuglevaag, Kristen Dalby, Lill-Karin Nyland. illustrasjoner: Hilde Kramer. Layout: Fryd Forlag AS. trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 27. august 2014. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET241 393Trykksak< 3 Leder < 4–7 Reportasje: Offentlige bygg, borgerlig u-sving i Bergen < 8–10 Reportasje: Privat parkdrift, et trist syn < 11–13 Reportasje: Sier nei til butikktenkning i teknisk enhet < 14–15 Faglig innspill: Konsekvenser for ansatte ved konkurranseutsetting < 16–17 Reportasje: De slo anbudsbølgen tilbake < 18–19 Faglig innspill: Hva skjer med pensjonen < 20–21 Faglig innspill: Privatisering og lokaldemokrati, kunde eller innbygger? < 22–24 Reportasje: Rådhuset kan bli privatisert < 25–28 Reportasje og intervju: — Galskap å lage spiker av bussene < 29–31 Reportasje: Useriøst om privatisering fra NHO og ordføreren i Drammen < 32–33 Reportasje: Høyreflertall avlyste konkurranseutsetting < 34 Hva gjør du ved konkurranseutsetting? < 35 Omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 4-7 22-24 32-33 temahefte-34