KonKurranseutsetting7 førermodellen innen hjemmehjelptjenestene. Hjemmehjelpen ble organisert i et kommunalt foretak etter bestiller/utførermodellen. I dag er disse tjenestene tilbakeført Etat for hjemmebaserte tjenester. Også Bergen bolig og byfornyelse KF har gått tilbake til etatsordningen. Men Espedal syntes likevel ikke det er spesielt interessant å slå politisk mynt på seirene. – For oss er det viktigste at vi får en ordning som gjør det lett å finne praktiske løsninger slik at jobbene kan gjøres på en rask, effektiv og god måte. Så langt lover planene godt, nå må vi bare passe på at det ikke bygges opp et nytt, tungt byråkrati rundt den nye vaktmestertjenesten, understreker konserntillitsvalgt Jan Aksel Espedal. stengte skoler og en tikkende utgiftsbombe De siste årene har ikke vært noen god periode for Bergens skole- politikere, som har måttet tåle mye beisk kritikk. Nå må kommunen finne inndekning for milliardutgifter grunnet elendig vedlikehold av skolebygg. At det fantes et stort vedlike- holdsetterskudd i Bergen har lenge vært kjent, og allerede i 2006 vedtok bystyret enstem- mig å gi skolene et kraftig løft. Men gjennomføringen av «løftet» lot vente på seg. i stedet kom den ene sjokk- meldingen etter den andre om skolebygg som var i så dårlig stand at den eneste løsningen var midlertidig fraflytting og enorme oppussingsoppgaver. Skandalens omfang ble ikke mindre da Arbeidstilsynet og kommunens etat for helsetjenester i 2012 advarte om at langt flere skoler kunne lide samme skjebne. Hele 22 skoler manglet helseverngodkjenning. Fylkesmannen varslet på sin side tilsynssak mot kommunen grunnet de fysiske forholdene i skolene, og renoveringskostnadene hadde da for lengst kommet opp i over halvannen milliard kroner. Høsten 2012 kulminerte den politiske kritikken med mistillitsforslag mot byrådet. Forslaget ble grunngitt med manglende gjennomføringsevne for opprusting av bergensskolene, i til- legg til at opposisjonen hevdet at informasjon var holdt tilbake for innbyggerne. Flertallsbyrådet overlevde mistillitsforslaget, og samtidig var det mange opposisjons- politikere som måtte erkjenne at den hele og fulle skylden for forfallet ikke kunne klistres på enkelpartier. Utviklingen har pågått i flere tiår, under vekslende politisk ledelse, og de færreste av byens partier kan se seg helt fri for et visst medansvar. «Det er nå en gang mer attraktivt å klippe snorer enn å sette av penger til vedlikehold,» sukket én opposisjons- politiker nedstemt. Likevel fastholdt opposisjonen at en bedre vaktmestertjenestene kunne bremset forfallet og fikk støtte til dette synspunktet i en supplerende rapport fra Arbeidstilsynet. i 2013 ble utropte Trondheim og Voss utropt som best i landet til å vedlikeholde skolebygg. Bergen lå til sammenligning helt på bunn i rapporten. Bystyrets mindretall har gjentatte ganger tatt til orde for å gå bort fra bestiller/leverandørmodellen og gjeninnføre en vaktmesterordning med inspirasjon fra nettopp Trondheim og Voss. Nå følger altså byrådet langt på vei opp disse ønskene. Kilder: Bergensavisen, Bergens Tidende, Kommunal Rapport, Fagforbundet, Dagens Næringsliv, Kommunenes Sentralforbund og Norsk Kommunalteknisk Forening. PÅ PLass: arvid Hordvik og Linn thon i verkstedet på kalvatræet skole. Her er det godt tilrettelagt for vakt- mestertjenester, og de to representantene for det tekniske personalet ser frem til at vaktmesterreformen skal settes ut i livet. ÆrVerdig — og stengt: For 100 år siden bleMøhlenpris skole oppført som et topp moderne byggmed eget svømmebasseng. Bassenget har lenge værtbrukt som lager — og nå er hele bygget stengt grunnetmanglende vedlikehold. førermodellen innen hjemmehjelptjenestene. Hjemmehjelpen ble organisert i et kommunalt foretak etter bestiller/utførermodellen. I dag er disse tjenestene tilbakeført Etat for hjemmebaserte tjenester. Også Bergen bolig og byfornyelse KF har gått tilbake til etatsordningen. Men Espedal syntes likevel ikke det er spesielt interessant å slå politisk mynt på seirene. – For oss er det viktigste at vi får en ordning som gjør det lett å finne praktiske løsninger slik at jobbene kan gjøres på en rask, effektiv og god måte. Så langt lover planene godt, nå må vi bare passe på at det ikke bygges opp et nytt, tungt byråkrati rundt den nye vaktmestertjenesten, understreker konserntillitsvalgt Jan Aksel Espedal. stengte skoler og en tikkende utgiftsbombe De siste årene har ikke vært noen god periode for Bergens skole- politikere, som har måttet tåle mye beisk kritikk. Nå må kommunen finne inndekning for milliardutgifter grunnet elendig vedlikehold av skolebygg. At det fantes et stort vedlike- holdsetterskudd i Bergen har lenge vært kjent, og allerede i 2006 vedtok bystyret enstem- mig å gi skolene et kraftig løft. Men gjennomføringen av «løftet» lot vente på seg. i stedet kom den ene sjokk- meldingen etter den andre om skolebygg som var i så dårlig stand at den eneste løsningen var midlertidig fraflytting og enorme oppussingsoppgaver. Skandalens omfang ble ikke mindre da Arbeidstilsynet og kommunens etat for helsetjenester i 2012 advarte om at langt flere skoler kunne lide samme skjebne. Hele 22 skoler manglet helseverngodkjenning. Fylkesmannen varslet på sin side tilsynssak mot kommunen grunnet de fysiske forholdene i skolene, og renoveringskostnadene hadde da for lengst kommet opp i over halvannen milliard kroner. Høsten 2012 kulminerte den politiske kritikken med mistillitsforslag mot byrådet. Forslaget ble grunngitt med manglende gjennomføringsevne for opprusting av bergensskolene, i til- legg til at opposisjonen hevdet at informasjon var holdt tilbake for innbyggerne. Flertallsbyrådet overlevde mistillitsforslaget, og samtidig var det mange opposisjons- politikere som måtte erkjenne at den hele og fulle skylden for forfallet ikke kunne klistres på enkelpartier. Utviklingen har pågått i flere tiår, under vekslende politisk ledelse, og de færreste av byens partier kan se seg helt fri for et visst medansvar. «Det er nå en gang mer attraktivt å klippe snorer enn å sette av penger til vedlikehold,» sukket én opposisjons- politiker nedstemt. Likevel fastholdt opposisjonen at en bedre vaktmestertjenestene kunne bremset forfallet og fikk støtte til dette synspunktet i en supplerende rapport fra Arbeidstilsynet. i 2013 ble utropte Trondheim og Voss utropt som best i landet til å vedlikeholde skolebygg. Bergen lå til sammenligning helt på bunn i rapporten. Bystyrets mindretall har gjentatte ganger tatt til orde for å gå bort fra bestiller/leverandørmodellen og gjeninnføre en vaktmesterordning med inspirasjon fra nettopp Trondheim og Voss. Nå følger altså byrådet langt på vei opp disse ønskene. Kilder: Bergensavisen, Bergens Tidende, Kommunal Rapport, Fagforbundet, Dagens Næringsliv, Kommunenes Sentralforbund og Norsk Kommunalteknisk Forening. PÅ PLass: arvid Hordvik og Linn thon i verkstedet på kalvatræet skole. Her er det godt tilrettelagt for vakt- mestertjenester, og de to representantene for det tekniske personalet ser frem til at vaktmesterreformen skal settes ut i livet. ÆrVerdig — og stengt: For 100 år siden bleMøhlenpris skole oppført som et topp moderne byggmed eget svømmebasseng. Bassenget har lenge værtbrukt som lager — og nå er hele bygget stengt grunnetmanglende vedlikehold. temahefte-34