Privat parkdrift, et trist syn Tre år etter at byrådet i Oslo la ned Friluftsetaten og satte driften av byens parker ut på anbud, er konklusjonen klar: Parkdriften har blitt dyrere og kvaliteten er dårligere. tekst: sisseL FantoFt Foto: erik tHaLLaug temahefte-34