beseIret kONkurraNseutsettINgeN de slo anbudsbølgen tilbake De kjempet mot konkurranseutsetting og seiret. Renholderne i Steigen vant fram ved å synliggjøre tjenesten de faktisk utfører. ett teaM: tillitsvalgt for renholderne, søvi kristensen (t.v.) og sykepleier Marit Markussen mener begge at egne renholdere gir nødvendig fleksibilitet. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Det er god stemning blant renholderne i Steigen kommune i Nordland når Fagbladet møter dem utenfor Steigentunet, et steinkast fra kommunehuset ved Leinesfjorden. Nettopp der skjedde det noe avgjørende i vinter da samtlige anbudslystne politikere snudde tvert om og sa nei til å sette kommunale tjenester ut på anbud. Ga voksenopplæring Det er tredje gang på ti år at Steigenrenholderne har tatt opp kampen mot konkurranseutsetting. Tidligere var det bråk og sinte ansatte som dempet politikernes anbudslyst. Denne gangen var det informasjon om tjenesten de faktisk utfører som var utslagsgivende. De fikk samtlige politikere på sin side. – Det holder ikke i lengden å klage over tap av pensjon, lønn og arbeidsvilkår. For det er nemlig politikerne villige til å ofre, poengterer Sølvi kommunestyrets medlemmer. De hadde ikke peiling. Det rådet en «alle kan da vaske»holdning. Politikerne ble overraska over hvor mange ulike oppgaver renholderne gjør i løpet av en dag, forteller Kristensen. En tøff tid Det har vært ei tøff tid med frykt for jobb og framtidig pensjon for renholderne i Steigen etter at konkurranseutsetting ble satt på dagsordenen. Men tida har de brukt effektivt. – Først samlet vi ei gruppe renholdere for å gjennomgå hva vi faktisk gjør i løpet av en arbeidsdag. Vi skrev ned punkt for punkt samt tilleggsfunksjonene vi har som kommunal renholdsetat. Renholdsavdelingen sørger blant annet også for språkopplæring og arbeidstrening i samarbeid med Nav. Alt dette ville kommunen enten ha mistet eller måtte betalt ekstra Kristensen, SSTleder i Steigen og renholder. for om tjenesten ble konkurranseutsatt, påpeker De valgte isteden å sette i gang med Kristensen. voksenopplæring. Deretter skrev de brev, og renholdere stilte på møte – Kunnskapen om renhold etter møte med var minimal blant 16 temahefte-34