KonKurranseutsetting22 PrIvatIserINg av INDreFILeteN – Vi frykter at dette blir en dårlig og kostbar løsning på lengre sikt. Det sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Narvik, Knut Nilsen. Han sitter ved kontorpulten i rådhusets syvende etasje. Utsikten er det lite å klage på. – Men det er også det eneste positive å si om rådhuset per i dag, sier Nilsen. Rik kommune Narvik rådhus ble bygget i starten av 1960tallet. Kommunen var blant landets rikeste. Rådhuset ble sett på som en storstue der det tårnet skyhøyt midt i sentrum. Det tårner fortsatt, men ved nærmere ettersyn er forfallet betydelig. – Jeg tror ikke kommunen tok lån den gangen. Bygget ble betalt omtrent kontant, sier Nilsen, som har jobbet nettopp i dette bygget i 23 år. Han har sett forfallet, år for år. – Utover 90tallet begynte man å merke vedlikeholdsbehovet. Men det var lite populært for politikerne å vedta oppussing av rådhuset foran oppussing av skoler og annet. Man skulle ikke tro det var folk som jobbet her, sier Nilsen. Det ble vedtatt et vedlikeholdsprogram. Man kom så langt som til å skifte noen vinduer, så stoppet pengene. I dag er rådhuset ifølge Nilsen i totalt falleferdig stand. Vannet rant Og vi trenger ikke bevege oss langt for å se forfallet med egne øyne. På Nilsens kontor er det ene vinduet klistret igjen med brunteip. – Det er rett og slett fordi det kommer vind rett inn når det blåser fra sørvest. Det blir i alle fall ikke dårlig luft, sier han galgenhumoristisk. For tre år siden var det sterk storm. Regnbygene sto rett inn mot rådhusets utette fasade. Resultatet ble at vannet rant nedover veggene innendørs, blant annet på Nilsens kontor. Lokalavisa Fremover skrev den gang at de ansatte fortvilte over et rådhus som lekker som en sil. Fortsatt har ingenting skjedd med vedlikeholdet, og årsaken er enkel; kommunen mangler penger. – Narvik er fortsatt på Robeklista, etter saken med Terra. Det gjør at kommunen ikke får lov å ta lån for å renovere rådhuset, sier Nilsen. rådhuset kan bli privatisert I Narvik er rådhuset i så dårlig forfatning at flytting av ansatte vurderes fortløpende. Salg av rådhuset til et kommunalt eid AS er et av flere forslag som nå utredes. Etter renovering skal kommunen leie huset tilbake. Tekst og foto: Lill-Karin Nyland storstue: en gang var narvik blant landets rikeste kommuner, og rådhuset var byens storstue. 22 PrIvatIserINg av INDreFILeteN – Vi frykter at dette blir en dårlig og kostbar løsning på lengre sikt. Det sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Narvik, Knut Nilsen. Han sitter ved kontorpulten i rådhusets syvende etasje. Utsikten er det lite å klage på. – Men det er også det eneste positive å si om rådhuset per i dag, sier Nilsen. Rik kommune Narvik rådhus ble bygget i starten av 1960tallet. Kommunen var blant landets rikeste. Rådhuset ble sett på som en storstue der det tårnet skyhøyt midt i sentrum. Det tårner fortsatt, men ved nærmere ettersyn er forfallet betydelig. – Jeg tror ikke kommunen tok lån den gangen. Bygget ble betalt omtrent kontant, sier Nilsen, som har jobbet nettopp i dette bygget i 23 år. Han har sett forfallet, år for år. – Utover 90tallet begynte man å merke vedlikeholdsbehovet. Men det var lite populært for politikerne å vedta oppussing av rådhuset foran oppussing av skoler og annet. Man skulle ikke tro det var folk som jobbet her, sier Nilsen. Det ble vedtatt et vedlikeholdsprogram. Man kom så langt som til å skifte noen vinduer, så stoppet pengene. I dag er rådhuset ifølge Nilsen i totalt falleferdig stand. Vannet rant Og vi trenger ikke bevege oss langt for å se forfallet med egne øyne. På Nilsens kontor er det ene vinduet klistret igjen med brunteip. – Det er rett og slett fordi det kommer vind rett inn når det blåser fra sørvest. Det blir i alle fall ikke dårlig luft, sier han galgenhumoristisk. For tre år siden var det sterk storm. Regnbygene sto rett inn mot rådhusets utette fasade. Resultatet ble at vannet rant nedover veggene innendørs, blant annet på Nilsens kontor. Lokalavisa Fremover skrev den gang at de ansatte fortvilte over et rådhus som lekker som en sil. Fortsatt har ingenting skjedd med vedlikeholdet, og årsaken er enkel; kommunen mangler penger. – Narvik er fortsatt på Robeklista, etter saken med Terra. Det gjør at kommunen ikke får lov å ta lån for å renovere rådhuset, sier Nilsen. rådhuset kan bli privatisert I Narvik er rådhuset i så dårlig forfatning at flytting av ansatte vurderes fortløpende. Salg av rådhuset til et kommunalt eid AS er et av flere forslag som nå utredes. Etter renovering skal kommunen leie huset tilbake. Tekst og foto: Lill-Karin Nyland storstue: en gang var narvik blant landets rikeste kommuner, og rådhuset var byens storstue. temahefte-34