FagLIg INNsPILL Åpen løsning Og det er nettopp her årsaken til kommunens drastiske tiltak ligger. På grunn av den stadig forverrede tilstanden på rådhuset der bedriftshelsetjenesten ofte må innom for å måle luftog soppnivå, er et av rådmannens forslag å selge rådhuset. Forslaget innebærer at rådhuset og fem andre kommunale bygg blir solgt til et AS som kommunen per i dag er heleier av. – Narvikgården AS skal så totalrenovere rådhuset. Ikke bare det, de endrer innholdet fullstendig. Alle vegger skal rives ned, sier Nilsen, som er helt enig i at noe må gjøres med bygget. – Ansatte blir syke av å jobbe i rådhuset. Men den løsningen som nå ligger på bordet, mener jeg ikke er den beste. Jeg hadde aldri gjettet at vi skulle komme så langt som til å privatisere rådhuset, sier Nilsen og ser ned på området der det nå skal reises nye bygg. På bordet ligger lokalavisa med oppslaget «Velkommen til nye Narvik». Rett utenfor rådhuset skal et signalbygg reises, som ledd i å pusse opp Narvik sentrum. Nye Narvik Torv skal huse blant annet folkebiblioteket, og inngår derfor som et viktig element i rådhusforvandlingen. Gjenleie Anbudet er ikke ferdigstilt, men Knut Nilsen mener det fort kan dreie seg om 150–170 millioner kroner. Flere av de ansatte som per i dag er på andre bygg, skal ha plass i det nye rådhuset. – Når rådhuset er ferdig, skal det romme 190 mennesker. Det er 130 flere enn i dag. Løsningen er åpent landskap, noe jeg og mange ansatte her er skeptiske til. Vi ser i dag at flere kommuner går bort fra det, sier Knut Nilsen. Men det er ikke bare de fysiske endringene inne på rådhuset Fagforbundet i Narvik har talt imot. Det ForFaLL: Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet narvik, knut nilsen, har over flere år uttrykt bekymring for de ansattes arbeidsforhold på det nedslitte rådhuset. — Jeg hadde likevel aldri trodd vi skulle komme dithen at rådhuset ble privatisert, sier han. temahefte-34